آتــیـــــــــه سبــــــــــز
وبلاگ مسافر سید مصطفی جعفری(کنگره60 ،درمان اعتیاد ) 
قالب وبلاگ
لینک دوستان
لینک های مفید
چت باکسبنام خالق هستی

داستان زیبای خاطره معلم
هیچ شنیدی که خدا۱۰ برابرعمل نیکوکاران
 به آنها پاداش میدهد؟

Image result for ‫تصویر برای داستان زیبای خاطره معلم‬‎
 من بوی مادرم را همیشه زمانی که نبود و دلتنگش می شدم از چادر کهنه سفیدی که گل های قرمز ریز روی آن ها نقش بسته بود حس می کردم

ادامه مطلب

طبقه بندی: مطالب آموزنده، 
برچسب ها: کنگره60 درمان اعتیاد،  
دنبالک ها: وب آتیه سبز،  
[ پنجشنبه 24 اسفند 1396 ] [ 11:42 ق.ظ ] [ مسافر سید مصطفی ]
انعکاس رفتارهایمان

Image result for ‫عکس انگشت در حال اشاره‬‎

وقتی با انگشتمان به سمت کسی اشاره می کنیم و مسخرش می کنیم

اگر خوب به دستمان نگاه کنیم تا انگشتمان به سمت خودمان میباشد
طبقه بندی: مطالب آموزنده، 
دنبالک ها: وبلاگ آتیه سبز،  
[ شنبه 26 فروردین 1396 ] [ 04:47 ب.ظ ] [ مسافر سید مصطفی ]

وقتی که راه نمی روی زمین هم نمی خوری. 

این "زمین نخوردن" محصول سکون است نه مهارت.

Image result for ‫عکس نوشته محصول سکون‬‎

وقتی که راه نمیروی، نمی دوی ؛

زمین هم نمیخوری واین" زمین نخوردن " محصول سکون است نه مهارت!

وقتی که تصمیمی نمیگیری، کاری نمیکنی ؛

اشتباه هم نمیکنی و این " اشتباه نکردن" محصول انفعال است نه انتخاب !

خوب بودن به این معنی نیست که درهای تجربه را بر خود ببندی و فقط پرهیز کنی...

خوب بودن در انتخابهای ماست که معنا پیدا میکند

اشتباه کنید اما آن را مجددا تکرار نکنید!! 
املای ننوشته غلط هم ندارد...
طبقه بندی: مطالب آموزنده، 
برچسب ها: کنگره 60 درمان اعتیاد،  
دنبالک ها: آتیه سبز،  
[ یکشنبه 15 اسفند 1395 ] [ 02:40 ب.ظ ] [ مسافر سید مصطفی ]

به لبخندتان اجازه دهید     تا دنیایتان را تغییر دهد.


ولی به دنیایتان اجازه ندهید   
که لبخندتان را تغییر دهد...

Image result for ‫عکس لبخند‬‎


به خاطر بسپار ... 

زندگی بدون چالش، 

مزرعه بدون حاصل است،

تنها موجودی که با نشستن به موفقیت می رسد،

مرغ است، 

زندگی ما با " تولد" شروع نمی شود، 

با "تحول" آغاز میشود،

لازم نیست "بزرگ " باشی تا "شروع کنی"، 

شروع کن تا بزرگ شوی...
طبقه بندی: مطالب آموزنده،  مقالات، 
برچسب ها: کنگره 60 درمان اعتیاد،  
دنبالک ها: آتیه سبز،  
[ جمعه 29 بهمن 1395 ] [ 06:58 ب.ظ ] [ مسافر سید مصطفی ]

هفت راز خوشبختی از زبان کوروش کبیر

16 هفت راز خوشبختی از زبان کوروش کبیر
ادامه مطلب................

ادامه مطلب

طبقه بندی: مطالب آموزنده، 
برچسب ها: کنگره 60 درمان اعتیاد،  
دنبالک ها: آتیه سبز،  
[ جمعه 29 بهمن 1395 ] [ 05:27 ب.ظ ] [ مسافر سید مصطفی ]
⁩داستان آموزنده

ﻫﺮ ﺳﺪ ﻭ ﻣﺎﻧﻌﯽ ﻣﯽ ﺗﻮﺍﻧﺪ ﯾﮏ ﺷﺎﻧﺲ ﺑﺮﺍﯼ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﺍﻧﺴﺎﻥ ﺑﺎﺷﺪ!!

زندگی عمل کردن است 

Image result for ‫داستان پیرمرد وبرداشتن  سنگ از جاده‬‎

ﭘﺎﺩﺷﺎﻫﯽ ﺗﺨﺘﻪ ﺳﻨﮓ ﺭﺍ ﺩﺭ ﻭﺳﻂ ﺟﺎﺩﻩ ﻗﺮﺍﺭ ﺩﺍﺩ ﻭ ﺑﺮﺍﯼ ﺍﯾﻦﮐﻪ ﻋﮑﺲ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻣﺮﺩﻡ ﺭﺍ ﺑﺒﯿﻨﺪ ﺧﻮﺩﺵ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺟﺎﯾﯽ ﻣﺨﻔﯽ ﮐﺮﺩ .ﺑﻌﻀﯽ ﺍﺯ ﺑﺎﺯﺭﮔﺎﻧﺎﻥ ﻭ ﻧﺪﯾﻤﺎﻥ ﺛﺮﻭﺗﻤﻨﺪ ﭘﺎﺩﺷﺎﻩ ﺑﯽ ﺗﻔﺎﻭﺕ ﺍﺯﮐﻨﺎﺭ ﺗﺨﺘﻪ ﺳﻨﮓ ﻣﯽ ﮔﺬﺷﺘﻨﺪ .ﺑﺴﯿﺎﺭﯼ ﻫﻢ ﻏﺮﻭﻟﻨﺪ ﻣﯽ ﮐﺮﺩﻧﺪﮐﻪ ﺍﯾﻦ ﭼﻪ ﺷﻬﺮﯼ ﺍﺳﺖ ﮐﻪﻧﻈﻢ ﻧﺪﺍﺭﺩ .ﺣﺎﮐﻢ ﺍﯾﻦ ﺷﻬﺮ ﻋﺠﺐ ﻣﺮﺩ ﺑﯽ ﻋﺮﺿﻪ ﺍﯼ ﺍﺳﺖ ﻭ ..…ﺑﺎ ﻭﺟﻮﺩ ﺍﯾﻦ ﻫﯿﭻ ﮐﺲ ﺗﺨﺘﻪ ﺳﻨﮓ ﺭﺍ ﺍﺯ ﻭﺳﻂ ﺑﺮ ﻧﻤﯽﺩﺍﺷﺖ .ﻧﺰﺩﯾﮏ ﻏﺮﻭﺏ، ﯾﮏ ﺭﻭﺳﺘﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﭘﺸﺘﺶ ﺑﺎﺭ ﻣﯿﻮﻩ ﻭﺳﺒﺰﯾﺠﺎﺕ ﺑﻮﺩ، ﻧﺰﺩﯾﮏ ﺳﻨﮓ ﺷﺪ، ﺑﺎﺭﻫﺎﯾﺶ ﺭﺍ ﺯﻣﯿﻦ ﮔﺬﺍﺷﺖ ﻭ ﺑﺎ ﻫﺮ ﺯﺣﻤﺘﯽ ﺑﻮﺩ ﺗﺨﺘﻪ ﺳﻨﮓ ﺭﺍ ﺍﺯ ﻭﺳﻂ ﺟﺎﺩﻩﺑﺮﺩﺍﺷﺖ ﻭ ﺁﻥ ﺭﺍ ﮐﻨﺎﺭﯼ ﻗﺮﺍﺭ ﺩﺍﺩ .ﻧﺎﮔﻬﺎﻥ ﮐﯿﺴﻪ ﺍﯼ ﺭﺍ ﺩﯾﺪ ﮐﻪ ﺯﯾﺮ ﺗﺨﺘﻪ ﺳﻨﮓ ﻗﺮﺍﺭ ﺩﺍﺩﻩ ﺷﺪﻩﺑﻮﺩ، ﮐﯿﺴﻪ ﺭﺍ ﺑﺎﺯ ﮐﺮﺩ ﻭ ﺩﺍﺧﻞ ﺁﻥ ﺳﮑﻪ ﻫﺎﯼ ﻃﻼ ﻭ ﯾﮏ ﯾﺎﺩﺩﺍﺷﺖ ﭘﯿﺪﺍ ﮐﺮﺩ. ﭘﺎﺩﺷﺎﻩ ﺩﺭﺁﻥ ﯾﺎﺩﺩﺍﺷﺖ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺑﻮﺩ :ﻫﺮ ﺳﺪ ﻭ ﻣﺎﻧﻌﯽ ﻣﯽ ﺗﻮﺍﻧﺪ ﯾﮏ ﺷﺎﻧﺲ ﺑﺮﺍﯼ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﺍﻧﺴﺎﻥ ﺑﺎﺷﺪ!!زندگی عمل کردن است .این شکر نیست که چای را شیرین میکند بلکه حرکت قاشق چای خوری است که باعث شیرین شدن چایمیشود.....!

در بازی زندگی استاد تغییر باشیم 
نه قربانى تقدیر
آپلود عکس

طبقه بندی: دلنوشته ها،  مطالب آموزنده، 
دنبالک ها: آتیه سبز،  
[ شنبه 16 بهمن 1395 ] [ 01:42 ب.ظ ] [ مسافر سید مصطفی ]
حال خوب
12 توصیه برای حال خوب


Image result for ‫حال خوب‬‎

هرگاه واژه ای امیدوارکننده به دیگران اهدا کنید نه تنها احساس بهتری خواهید داشت بلکه شخصیت مثبت خود را نیز قوام بیشتری خواهید بخشید. 


ادامه مطلب

طبقه بندی: مطالب آموزنده، 
برچسب ها: کنگره 60 درمان اعتیاد،  
دنبالک ها: آتیه سبز،  
[ یکشنبه 10 بهمن 1395 ] [ 12:36 ب.ظ ] [ مسافر سید مصطفی ]

 خدا نکنه

اصلآ کفش نمی خوام

Image result for ‫عکس دخترک چسب زخم فروش‬‎
 
دخترک طبق معمول هر روز جلوی کفش فروشی ایستاد و به کفش های قرمز رنگ با حسرت نگاه کرد. بعد به بسته های چسب زخمی که در دست داشت، خیره شد و یاد حرف پدرش افتاد. «اگر تا پایان ماه هر روز بتونی تمام چسب زخم هایت را بفروشی، آخر ماه کفش های قرمز رو برات می خرم». 

Related image

دخترک به کفش ها نگاه کرد و با خود گفت: یعنی من باید دعا کنم که هر روز دست و پا یا صورت 100 نفر زخم بشه تا…  و بعد شانه هایش را بالا انداخت و راه افتاد و گفت: نه… خدا نکنه… اصلآ کفش نمی خوامطبقه بندی: داستانک،  مطالب آموزنده، 
برچسب ها: کنگره 60 درمان اعتیاد،  
[ دوشنبه 27 دی 1395 ] [ 11:47 ب.ظ ] [ مسافر سید مصطفی ]طبقه بندی: مطالب آموزنده، 
[ یکشنبه 14 آذر 1395 ] [ 02:54 ب.ظ ] [ مسافر سید مصطفی ]

به نام خالق زیبایی ها

Image result for ‫عکس خورشید و قلب‬‎

برای زنده ماندن دوخورشید لازم است .یکی درآسمان ویکی در قلب . . .در جستجوی قلبِ زیبا باش نه صورتِ زیبا زیرا هر آنچه زیباست همیشه خوب نمیماند امـا آنچه خوب است همیشه زیباست  
طبقه بندی: مطالب آموزنده، 
برچسب ها: کنگره 60 درمان اعتیاد،  
[ چهارشنبه 12 آبان 1395 ] [ 09:46 ب.ظ ] [ مسافر سید مصطفی ]


به نام خداوند

داستان کوتاه وآموزنده

زندگی عادته اما زیبا زیستن فضیلت

نتیجه تصویری برای عکس نوشته کمک به همنوع

وسیله ای خریدم، دو تا کارگر گرفتم برا حملش، گفتن ۴۰ تومن...

من هم چونه زدم کردمش ۳۰ تومن
بعد پایان کار، توی اون هوای گرم سه تا 10 تومنی دادم بهشون
یکی از کارگرا 10تومن برداشت و 20 تومن داد به اون یکی
گفتم مگر شریک نیستید
گفت چرا ولی اون عیالواره، احتیاجش از من بیشتره
من هم برای این طبع بلندش دوباره 10 تومن بهش دادم
تشکر کرد و دوباره 5 تومن داد به اون یکی و رفتن
داشتم فکر میکردم هیچ وقت نتونستم اینقدر بزرگوار و بخشنده باشم
اونجا بود یاد جمله زیبایی که روی پل عابر خونده بودم افتادم
بخشیدن دل بزرگ میخواد نه توان مالی......
«همه میتونن پولدار بشن اما همه نمیتونن بخشنده باشن
پولدار شدن مهارته اما بخشندگی فضیلت»
«همه میتونن درس بخونن اما همه فهمیده نیستن
باسوادشدن مهارته اما فهمیدگی فضلیت»
«همه بلدن زندگی کنن اما همه نمیتونن زیبا زندگی کنن
زندگی عادته اما زیبا زیستن فضیلت

طبقه بندی: داستانک،  مطالب آموزنده، 
برچسب ها: کنگره 60 درمان اعتیاد،  
[ پنجشنبه 6 آبان 1395 ] [ 02:03 ب.ظ ] [ مسافر سید مصطفی ]

به نام خالق هستی بخش، الله

         موفقیت آسانسور نیست

Image result for ‫پله یا اسانسور‬‎

   ما می خواهیم همه چیز را داشته باشیم آن هم بدون کم

 کاست و گاهی فراموش می‌کنیم که موفقیت آسانسور

 نیست که با فشار دادن دکمه ای به بالاترین طبقه برسیم،   

     بلکه باید پله‌ها را یکی یکی طی کنیم تا به موفقیت برسیم

    و موفقیت به کسانی لبخند می‌زند که جرات مبارزه با

    شکست و ناکامی را دارند و قادرند در تاریک‌ترین لحظات،

 لبخند امید بر لب  داشته باشند

 

 لبخند امید بر لب  داشته باشند
طبقه بندی: مطالب آموزنده، 
برچسب ها: کنگره 60 درمان اعتیاد،  
[ شنبه 1 آبان 1395 ] [ 09:26 ب.ظ ] [ مسافر سید مصطفی ]

پیرزن بغضش گرفته بود...

Image result for ‫عکس پیر زن در صف نانوایی‬‎

پیرزن ایستاده بود توی صف.جوان خوش پوش پرسید:مادر!آخرین نفر شمایید؟پیرزن در حالیکه عینک ته استکانی‌اش را روی بینی جابجا می کرد گفت:"آره مادر 

جون!"
بعد پسر پشت سر پیرزن توی صف ایستاد...و همین مکالمه کوتاه بود که باعث شد پسرک شروع کند به حرف زدن...
و اتفاقا چه حرف های قشنگی هم می زد. وقتی گفت که از بچگی خیلی دوست داشته یک مادر بزرگ داشته باشد، دیگر اشک توی چشم های پیرزن جمع شد. بعد بلورهای محرمانه کم کم صورتش را خیس کرد. یک لحظه فکر کرد اگر اجاقش کور نبود لابد الان عزیزی همسن و سال همین پسر داشت.
توی همین فکر ها بود که شاطر با صدایی خراشیده و کشدار داد زد:"پخت آخره ها".
"پخت آخر" یعنی آنهایی که انتهای صف ایستاده اند بی خیال نان شوند.
پیرزن شروع کرد به صلوات فرستادن. صف چقدر کند جلو می رفت. یاد حاج آقا افتاد که الان حتما دست به سیاه و سپید نزده و نشسته کنار سفره تا مونسش با نان داغ از راه برسد.
پیرزن به پیشخوان که رسید و شاطر را با چهار قرص نان در دست دید که به سمتش می آید، دیگر خیالش راحت شد.
پیرزن تا آمد پانصد تومانی مچاله را بگذارد توی دست شاطر دید دیگر نانی در کار نیست.
شاطر انگار به سنگینی التماس اینجور نگاهها عادت داشت. خیلی راحت گفت:"تمام شد مادر، تمام".
بعد آرام و با وسواسی عجیب درب پیشخوان را بست.
پیرزن بغضش گرفته بود.
پسرک خوش تیپ، نان بدست، سر پیچ کوچه گم شد...
طبقه بندی: مطالب آموزنده،  داستانها ی پندآموز، 
[ جمعه 30 مهر 1395 ] [ 07:14 ب.ظ ] [ مسافر سید مصطفی ]
[ دوشنبه 26 مهر 1395 ] [ 08:34 ب.ظ ] [ مسافر سید مصطفی ]

تنها یک نفر وجود دارد که مى‌تواند مانع رشد شما شود

 شما تنها کسى هستید که مى‌توانید بر روى شادى‌ها، 

تصورات و موفقیت‌هایتان اثر گذار باشید.

Image result for ‫تابوت عکس‬‎


یک روز وقتى کارمندان به اداره رسیدند، اطلاعیه بزرگى را در تابلوى اعلانات دیدند که روى آن نوشته شده بود: «دیروز فردى که مانع پیشرفت شما در این اداره بود درگذشت. شما را به شرکت در مراسم تشییع جنازه که ساعت ١٠ در سالن اجتماعات برگزار مى‌شود دعوت مى‌کنیم.
در ابتدا، همه از دریافت خبر مرگ یکى از همکارانشان ناراحت ‌شدند امّا پس از مدتى، کنجکاو مى‌شدند که بدانند کسى که مانع پیشرفت آن‌ها در اداره مى‌شده که بوده است. 
این کنجکاوى، تقریباً تمام کارمندان را ساعت١٠ به سالن اجتماعات کشاند. رفته رفته که جمعیت زیاد مى‌شد هیجان هم بالا مى‌رفت. همه پیش خود فکر مى‌کردند: این فرد چه کسى بود که مانع پیشرفت ما در اداره بود؟ به هر حال خوب شد که مرد!» کارمندان در صفى قرار گرفتند و یکى یکى نزدیک تابوت مى‌رفتند و وقتى به درون تابوت نگاه مى‌کردند ناگهان خشکشان مى‌زد و زبانشان بند مى‌آمد. 

 آینه‌اى درون تابوت قرار داده شده بود و هر کس به درون تابوت نگاه مى‌کرد، تصویر خود را مى‌دید. 

نوشته‌اى نیز بدین مضمون در کنار آینه بود:

تنها یک نفر وجود دارد که مى‌تواند مانع رشد شما شود و او هم کسى نیست جزء خود شما. شما تنها کسى هستید که مى‌توانید زندگى‌تان را متحوّل کنید. شما تنها کسى هستید که مى‌توانید بر روى شادى‌ها، تصورات و موفقیت‌هایتان اثر گذار باشید. شما تنها کسى هستید که مى‌توانید به خودتان کمک کنید. زندگى شما وقتى که رئیستان، دوستانتان، والدین‌تان، شریک زندگى‌تان یا محل کارتان تغییر مى‌کند، دستخوش تغییر نمى‌شود. زندگى شما تنها فقط وقتى تغییر مى‌کند که شما تغییر کنید، باورهاى محدود کننده خود را کنار بگذارید و باور کنید که شما تنها کسى هستید که مسئول زندگى خودتان مى‌باشید. مهم‌ترین رابطه‌اى که در زندگى مى‌توانید داشته باشید، رابطه با خودتان است. خودتان را امتحان کنید. مواظب خودتان باشید. از مشکلات، غیرممکن‌ها و چیزهاى از دست داده نهراسید. خودتان و واقعیت‌هاى زندگى خودتان را بسازید. دنیا مثل آینه است. انعکاس افکارى که فرد قویاً به آن‌ها اعتقاد دارد را به او باز مى‌گرداند. تفاوت‌ها در روش نگاه کردن به زندگى است.
طبقه بندی: مطالب آموزنده، 
برچسب ها: کنگره 60 درمان اعتیاد،  
[ دوشنبه 5 مهر 1395 ] [ 08:32 ب.ظ ] [ مسافر سید مصطفی ]

به نام قدرت مطلق الله

امروز سر چهار راه کـتـک بـدی از یـک دختـر بچـه ی هفـت سـالـه خـوردم !


پشت چراغ قرمز تو ماشین داشتم با تلفن حرف می زدم و برای طرفم شاخ و شونه می کشیدم که نابودت می کنم ! به زمین و زمان می کوبمت تا بفهمی با کی در افتادی! زور ندیدی که اینجوری پول مردم رو بالا می کشی و... خلاصه فریاد می زدم

یک دختر بچه یک دسته گل دستش بود و چون قدش به پنجره ی ماشین نمی رسید هی می پرید بالا و می گفت آقا گل ! آقا این گل رو بگیرید....

منم در کمال قدرت و صلابت و در عین حال عصبانیت داشتم داد می زدم و هی هیچی نمی گفتم به این بچه ی مزاحم! اما دخترک سمج اینقدر بالا پایین پرید که دیگه کاسه ی صبرم لبریز شد و سرم را آوردم از پنجره بیرون و با فریاد گفتم:
بچه برو پی کارت ! من گـــل نمی خـــرم !
چرا اینقدر پر رویی!
شماها کی می خواهید یاد بگیرید مزاحم دیگران نشوید و....

دخترک ترسید... کمی عقب رفت ! رنگش پریده بود !
وقتی چشمهایش را دیدم ناخودآگاه ساکت شدم ! نفهمیدم چرا یک دفعه زبونم بند آمد!
البته جواب این سوال را چند ثانیه بعد فهمیدم!
وقتی ساکت شدم و دست از قدرت نمایی برداشتم، جلو آمد و با ترس گفت :
آقا! من گل نمی فروشم! آدامس می فروشم!
دوستم که آن طرف خیابون است گل می فروشد!
این گل را برای شما از او گرفتم که اینقدر ناراحت نباشید!
اگر عصبانی بشوید قلبتان درد می گیرد و مثل بابای من بیمارستان می روید، دخترتان گناه دارد.....
دیگر نمی شنیدم! این فرشته چه می گوید؟!

حالا علت سکوت ناگهانیم را فهمیده بودم!
کشیده ای که دخترک با نگاه مهربانش به من زده بود، توان بیان را از من گرفته بود!
و حالا با حرفهایش داشت خورده های غرور بی ارزشم را زیر پاهایش له می کرد!

یک صدایی در درونم ملتمسانه می گفت: رحم کن کوچولو!
آدم از همه ی قدرتش که برای زدن یک نفر استفاده نمی کند
اما دریغ از توان و نای سخن گفتن!

تا آمدم چیزی بگویم، فرشته ی کوچولو، بی ادعا و سبکبال دور شد!
حتی به من آدامس هم نفروخت!

هنوز رد سیلی پر قدرتی که زد روی قلبم است !
چه قدرتمند بود!!

مواظب باشید با کی درگیر می شوید!
ممکن است خیلی قوی باشد و کتک بخورید!طبقه بندی: مطالب آموزنده، 
برچسب ها: کنگره 60 درمان اعتیاد،  
[ سه شنبه 16 شهریور 1395 ] [ 10:10 ق.ظ ] [ مسافر سید مصطفی ]

سخنان بزرگان ، جملات حکیمانه و پند های زیبا 


برای انسان های با هدف بن بست وجود ندارد چون یا راهی خواهد یافت یا راهی خواهد ساخت.

صبورانه در انتظار زمان بمان! هرچیز در زمان خودش رخ می دهد. باغبان حتی اگر باغش را غرق در آب هم کند درختان خارج از فصل خود میوه نمی دهند...

سنگی که طاقت ضربه های تیشه را ندارد تندیسی زیبا نخواهد شد. از ضخم تیشه خسته نشو که وجودت شایسته ی تندیس است.
طبقه بندی: مطالب آموزنده، 
برچسب ها: کنگره 60 درمان اعتیاد،  
[ دوشنبه 25 مرداد 1395 ] [ 11:44 ق.ظ ] [ مسافر سید مصطفی ]

بنام خداوند بخشنده 

هر کس شما را می آزارد او را ببخشید. نه به دلیل 

این که او مستحق بخشش است، به دلیل این که

 شما سزاوار و مستحق آرامشید.

بخشیدن و گذشت برای بسیاری از افراد کار آسانی نیست. خیلی‌ها سال‌ها رنجش‌هایی را در دل نگه می‌دارند اما حاضر نیستند برای رها‌شدن خود و دیگران، آنها را ببخشند.

وقتی از کسی رنجش و کینه ای به دل میگیرید، درحقیقت برده او می شوید،
او افکار شما را تحت کنترل خود می گیرد،
اشتهای شما را از بین می برد،
آرامش ذهن و نیات خوب شما را می رباید و لذت کار کردن را از شما می گیرد،
اعتقادات شما را از بین می برد و مانع از استجابت دعاهای شما می گردد،
او آزادی فکر را از شما می گیرد و هر کجا که می روید برایتان مزاحمت ایجاد می کند، 
هیچ راهی برای فرار از او ندارید،
تا زمانی که بیدارید او با شما هست و وقتی که خوابیده اید، وارد رویاهای شما می شود، 
وقتی مشغول رانندگی هستید یا وقتی در محل کار خود هستید او کنار شماست،
هرگز نمی توانید احساس شادی و راحتی کنید، 
اوحتی بر روی تُنِ صدای شما نیز تاثیر می گذارد،
او مجبورتان می کند تا به خاطر سوء هاضمه، سَردَرد و یا بی حالی، دارو مصرف کنید،
او لحظات شاد و فَرح بخش زندگی را از شما می دزدد.
مراقب خود باشید.
هر کس شما را می آزارد او را ببخشید. نه به دلیل این که او مستحق بخشش است، به دلیل این که شما سزاوار و مستحق آرامشید.

آرامش سهم کسانیست که بی منت می بخشند، بی کینه می خندند... 

دلت را از کینه ها خالی کن تا بتوانی با آرامش زندگی کنی! 
طبقه بندی: مطالب آموزنده، 
برچسب ها: کنگره 60 درمان اعتیاد،  
[ سه شنبه 19 مرداد 1395 ] [ 10:04 ق.ظ ] [ مسافر سید مصطفی ]

چگونه به خود آرامش دهیم؟

طبقه بندی: مطالب آموزنده، 
برچسب ها: کنگره 60 درمان اعتیاد،  
[ پنجشنبه 14 مرداد 1395 ] [ 06:02 ب.ظ ] [ مسافر سید مصطفی ]

.

سرزنش کردن دیگران به تمام معنی اتلاف وقت است.

ملامت این و آن و قهرمان پرستی دو انتهای یک خط رفتاری هستند که از بیرون هدایت می شوند.

شماتت دیگران وسیله ی آسانی است که هر وقت نمی خواهید مسئولیت عملی را در زندگی خویش بپذیریدآن را به کار برید!

این شیوه پناهگاه شخصی است که تحت هدایت عوامل بیرونی قرار دارد.

سرزنش کردن دیگران به تمام معنی اتلاف وقت است.

هر قدر که دیگری را مقصر بدانید و او را سرزنش کنید ذره ای تغییر نخواهید کرد.

این کار تنها نتیجه ای که دارد این است که وقتی برای توجیه ناراحتی یا عدم کامیابی به دنبال بهانه ی بیرونی می گردید کانون مسئولیت را از وجود شما خارج می سازید.

اما شماتت دیگران کاری احمقانه است و اگر اثری نیز داشته باشد متوجه شما نخواهد بود شاید بتوانید با سرزنش کردن، دیگران را به حس تقصیر وادارید اما نخواهید توانست علت ناراحتی خود را تغییر دهید. ممکن است موفق شوید که راجع به آن فکر نکنید اما نمی توانید آن را تغییر دهید!
طبقه بندی: مطالب آموزنده،  مقالات، 
برچسب ها: کنگره 60 درمان اعتیاد،  
[ دوشنبه 11 مرداد 1395 ] [ 03:36 ب.ظ ] [ مسافر سید مصطفی ]
زندگی مثل پیانو است 

Image result for ‫عکس پیانو با دکمه های سیاه و سفید‬‎

زندگی مثل پیانو است ، دكمه های سیاه برای غم ها ودکمه های  

 سفید برای شادی ها . اما زمانی میتوان آهنگ زیبایی نواخت كه دكمه های سفید و سیاه را با هم فشار دهی

 


طبقه بندی: مطالب آموزنده،  داستانها ی پندآموز، 
برچسب ها: کنگره 60 درمان اعتیاد،  
[ جمعه 8 مرداد 1395 ] [ 02:23 ب.ظ ] [ مسافر سید مصطفی ]


      قهر کردن            

 بدترین پیشنهاد من به شما     

 Image result for ‫تصاویر امین دژاکام‬‎


اگر از غذا خوردن قهر کنی: 
گشنه می مانی
   
          
 اگر از کارکردن قهر کنی: محتاج می گردی       
                                                                               
     
 
                                                     
اگر از آموختن قهر کنی:بی دست وپا می شوی

از کشورت قهر کنی:
بی هویت خواهی شد

از خانواده قهر کنی :
بی منزلت

از عشق قهر کنی:
بی سامان

از خودت قهر کنی:بی شخصیت      
                                                                       
از زندگی قهر کنی:افسرده 

از خدا قهر کنی: 
تنهای تنهای تنها خواهی ماند

امین دژاکام
طبقه بندی: مطالب آموزنده، 
برچسب ها: کنگره 60 درمان اعتیاد،  
[ پنجشنبه 7 مرداد 1395 ] [ 12:10 ق.ظ ] [ مسافر سید مصطفی ]
[ چهارشنبه 6 مرداد 1395 ] [ 11:34 ب.ظ ] [ مسافر سید مصطفی ]

8  راه آسان جهت کنترل عصبا نیت

عصبانیت منجر به افزایش فشار و استرس می‌گرددافرادی كه كنترل عصبانیت در آنها سخت و دشوار است نیاز به برنامه‌ای برای كنترل عصبانیت دارند. 

ادامه مطلب

طبقه بندی: مطالب آموزنده، 
برچسب ها: کنگره 60 درمان اعتیاد،  
[ سه شنبه 22 تیر 1395 ] [ 12:45 ب.ظ ] [ مسافر سید مصطفی ]

نکته آموزشی

Image result for ‫عکس در مورد نکته آموزشی‬‎


مبارزه با مشکلات زندگی... 

مشکلات زندگی چون حیوان درنده است.اگر فرار کنی میدانندکه ترسیدی ودنبالت میکنند

واگر جلوش بایستی ومبارزه کنی ازتو دست بر میدارندومیروند

این جمله را همیشه به یاد داشته باش


مشکلات زندگی مبارزه مارا می طلبد نه خشم و فرار ما را

 
طبقه بندی: مطالب آموزنده، 
برچسب ها: کنگره 60 درمان اعتیاد،  
[ دوشنبه 14 تیر 1395 ] [ 11:45 ب.ظ ] [ مسافر سید مصطفی ]

زلال که باشی ، آسمان در تو پیداست

پرسش های پند آموز
Image result for ‫تصویر پرسش‬‎

پرسیدم..... :

چگونه  بهتر زندگی کنم ؟

با کمی مکث جواب داد :

گذشته ات را بدون هیچ تأسفی بپذیر ،

با اعتماد ، زمان حالت را بگذران ،

و بدون ترس برای آینده آماده شو .

ایمان را نگهدار و ترس را به گوشه ای انداز .

شک هایت را باور نکن ،

وهیچگاه به باورهایت شک نکن .

زندگی شگفت انگیز است ، در صورتیکه بدانی چطور زندگی کنی .

پرسیدم :

آخر .... ،

و او بدون اینکه متوجه سؤالم شود ، ادامه داد :

مهم این نیست که قشنگ باشی ... ،

قشنگ این است که مهم باشی ! حتی برای یک نفر .

کوچک باش و عاشق ... که عشق ، خود میداند آئین بزرگ کردنت را ..

بگذارعشق خاصیت تو باشد ، نه رابطه خاص تو با کسی .

موفقیت پیش رفتن است نه به نقطه ی پایان رسیدن ..

داشتم به سخنانش فکر میکردم که نفسی تازه کرد وادامه داد ...

هر روز صبح در آفریقا ، آهویی از خواب بیدار میشود و برای زندگی کردن و امرار معاش در صحرا میچرد ،آهو میداند که باید از شیر سریع تر بدود ، در غیر اینصورت طعمه شیر خواهد شد ،

شیر نیز برای زندگی و امرار معاش در صحرا میگردد ، که میداند باید از آهو سریعتر بدود ، تا گرسنه نماند ..

مهم این نیست که تو شیر باشی یا آهو ... ،

مهم اینست که با طلوع آفتاب از خواب بر خیزی و برای زندگیت ، با تمام توان و با تمام وجود شروع به دویدن کنی ..

به خوبی پرسشم را پاسخ گفته بود ولی میخواستم باز هم ادامه دهد و باز هم به ... ،

که چین از چروک پیشانیش باز کرد و با نگاهی به من اضافه کرد :

زلال باش .... ،‌ زلال باش .... ،

فرقی نمی کند که گودال کوچک آبی باشی ، یا دریای بیکران ،

زلال که باشی ، آسمان در تو پیداست

دو چیز را همیشه فراموش کن:

خوبی که به کسی می کنی

بدی که کسی به تو می کند

دنیا دو روز است:

یک روز با تو و یک روز علیه تو

روزی که با توست مغرور مشو و روزی که علیه توست مایوس نشو. چرا که هر دو پایان پذیرند
طبقه بندی: مطالب آموزنده،  مقالات، 
برچسب ها: کنگره 60 درمان اعتیاد،  
[ جمعه 11 تیر 1395 ] [ 10:28 ب.ظ ] [ مسافر سید مصطفی ]طبقه بندی: مطالب آموزنده، 
برچسب ها: کنگره 60 درمان اعتیاد،  
[ چهارشنبه 9 تیر 1395 ] [ 03:24 ق.ظ ] [ مسافر سید مصطفی ]

بسم‌الله الرحمن الرحیم

 پنج فصل زندگی یک مسافر


Image result for ‫چاه در خیابان‬‎

 (درمان بیماری در مسیر گنگره 60)

از یک آدم موفق که زندگی سخت و پرتلاطمی داشت خواستند عصاره زندگی خود را در یک کتاب بنویسد. او کتابی پنج برگی نوشت به اسم 
..........................."پنچ فصل زندگی من" ...........................

و در هر برگه یک فصل زندگی خود... را به شکل زیر نوشت.

فصل اول زندگی مناز خیابانی عبور می‌کردم. چاله‌ای را ندیدم
داخل آن افتادم. زمین و آسمان را به خاطر این چاله نفرین کردم
خیلی سختی دیدم تا توانستم خودم را از آن چاله بیرون بکشم.
اما سرانجام با تلاش و زحمت موفق شدم دوباره سرپا بایستم.

(دوران طلایی مصرف

فصل دوم زندگی مندوباره از آن خیابان عبور می‌کردم
چاله را دیدم اما خودم را به ندیدن زدم.دوباره داخل همان چاله افتادم. این بار خودم را هم به خاطر چشم بستن سرزنش کردم
باز هم با سختی زیاد موفق شدم خودم را از آن چاله بیرون بکشانم
هر چند این بار مدت کمتری وقت گرفت اما سختی‌ها و دشواری کار انگار بیشتر بود. به‌خصوص آن‌‌که بخشی از تقصیر و کوتاهی ندیدن چاله به گردن خودم بود.
 (ابتدای اجبار به مصرف

فصل سوم زندگی مندوباره از آن خیابان گذشتم. چاله را دیدم.
اما این بار احتیاط کردم و از آن فاصله گرفتم و در حالی که به شدت می‌ترسیدم چاله را دور زدم و از آن دور شدم.
 (فرار از واقعیت بیماری

فصل چهارم زندگی منخیابان را عوض کردم
(تعویض مکان زندگی،جابه جایی لوازم زندگی و دوری از ابزار بازی ...)

فصل پنجم زندگی من:در صدد حل صحیح مشکل به کنجکاوی پرداختم تا راه حل همیشگی پیدا کنم و آن پیدا کردن یک مجهول در یک معادله بود.

وآن جواب برای  هموار کردن مسیر برای همیشه

(درمان بیماری در مسیر گنگره 60)

و از آن به بعد بود که در آن مسیر موفق بودم...

دلنوشته:مسافرکاظم
طبقه بندی: مطالب آموزنده،  دلنوشته ها، 
برچسب ها: کنگره 60 درمان اعتیاد،  
[ یکشنبه 6 تیر 1395 ] [ 01:57 ب.ظ ] [ مسافر سید مصطفی ]


 ماه عسل در کنگره 60


نمیدانم پاداش کدام کارم بود که 
کنگره تمام زندگیم را فراگرفت 
!

روابط دوران عقد


نمیدانم چه بگویم !

از کجا بگویم !

از چیزی که منتظرش نبودم و اتفاق افتاد !


از کودکی و نوجوانیم بگویم که منتظر بزرگ شدنم بودم !

منتظر بودم بزرگ و بزرگ تر بشوم  تا برای خودم خانم خانمها شوم  .

روزگار سپری شد مورد انتخاب قرار گرفتم و و من هم قبول کردم ،

امّا چه چیزی چه انتخابی چه زندگی ای.

روزهای اول چه خوب سپری میشد و من راضی.

هنوز زندگی مشترک شروع نشده بود که فهمیدم طوفان آمده تا زندگی شروع نشده 

من را با خود ببرد ....... آنجا قرار بود خوشبختی آنجا باشد امّا نبود ...

زندگیم و شریکم را دوست داشتم ،با توکل به خدا زندگی را شروع کردم اما 

نمیدانستم اگر قرار بود همین طور زندگی کنم بالاخره روزی زندگی پایان خواهد یافت ..

به درگاه خدا گریه کردم زاری کردم که چرا؟؟؟چرامن؟؟؟


من که سختی زندگی را در کودکی و نوجوانی کشیده بودم..... حالا دیگر چرا؟


یه هفته بعد از عروسی کنگره وارد زندگیم شــد . 

من و مسافرم به ماه عسلی رفتیم که هنوز  

کاممان شیرین است ....

نمیدانم پاداش کدام کارم بود که 

کنگره تمام زندگیم را فراگرفت ،

 و به این ترتیب زندگی من و مسافرم را از فنا شدن نجات داد.

دلنوشته یک همسفر


طبقه بندی: مطالب آموزنده،  دلنوشته ها، 
برچسب ها: کنگره 60 درمان اعتیاد،  
[ سه شنبه 25 خرداد 1395 ] [ 01:22 ب.ظ ] [ مسافر سید مصطفی ]


مهربانی های خداوند


گفت :بیا

Image result for ‫دستهای در حال نیایش‬‎

گفتم از زشتی گفتارِ بدم ، گفت : “بیا”

از سیه کاری رفتار بدم ، گفت : “بیا”


ادامه مطلب

طبقه بندی: مطالب آموزنده،  مقالات، 
برچسب ها: کنگره 60 درمان اعتیاد،  
[ دوشنبه 24 خرداد 1395 ] [ 10:33 ب.ظ ] [ مسافر سید مصطفی ]
.: Weblog Themes By Iran Skin :.

تعداد کل صفحات : 2 ::      1   2  

درباره وبلاگ*****
وبلاگ آتیه سبز : این وبلاگ در مورد مطالعات من در مورد درمان اعتیاد در کنگره 60 شعبه شیخ بهایی اصفهان و همچنین برای درج مطالب مفید برای کسانیکه میخواهند از اعتیاد به مواد مخدر درمان و رها بشوند ، آغاز بکار نموده است.
موضوعات
آمار سایت
بازدیدهای امروز : نفر
بازدیدهای دیروز : نفر
كل بازدیدها : نفر
بازدید این ماه : نفر
بازدید ماه قبل : نفر
تعداد نویسندگان : عدد
كل مطالب : عدد
آخرین بروز رسانی :
امکانات وب