آتــیـــــــــه سبــــــــــز ***** وبلاگ آتیه سبز : این وبلاگ در مورد مطالعات من در مورد درمان اعتیاد در کنگره 60 شعبه شیخ بهایی اصفهان و همچنین برای درج مطالب مفید برای کسانیکه میخواهند از اعتیاد به مواد مخدر درمان و رها بشوند ، آغاز بکار نموده است. http://c60seyedmostafa.mihanblog.com 2018-08-17T16:32:58+01:00 text/html 2018-08-17T11:47:51+01:00 c60seyedmostafa.mihanblog.com مسافر سید مصطفی کارگاه آموزشی عمومی به همراه جشن تولد http://c60seyedmostafa.mihanblog.com/post/895 <div style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px; text-align: center;"><span class="Apple-style-span" style="line-height: 20px;"><div><span class="Apple-style-span" style="line-height: 20px;"><div align="center" style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;; line-height: 20px;"><font size="2" color="#3366FF"><span lang="FA"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">به نام قدرت مطلق</font></span></font></div><p class="MsoNormal" dir="RTL" align="center" style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;; margin-bottom: 12pt;"><span lang="FA"></span><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><span lang="FA"><b>یازدهمین</b>&nbsp;جلسه از دور&nbsp;<b>دوازدهم</b>&nbsp;سری کارگاه های آموزشی عمومی کنگره 60 نمایندگی میرداماد</span><span lang="FA"><br></span><span lang="FA">روزهای پنجشنبه در تاریخ 25 / 5 / 97 &nbsp;با استادی&nbsp;<b>دیده بان محترم آقای علی خدامی</b><br>و نگهبانی مسافر&nbsp;<b>علی&nbsp;</b>و دبیری مسافر<b>&nbsp;مهدی&nbsp;</b></span><span lang="FA">با دستورجلسه&nbsp;</span></font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" align="center" style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;; font-size: medium; margin-bottom: 12pt;"><font class="Apple-style-span" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><b>" عدالت، آیا همه افراد در کنگره با هم برابرند؟ "</b></font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" align="center" style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;; margin-bottom: 12pt;"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><span lang="FA"><b>و نیز تولد دهمین سال رهایی کمک راهنمای محترم مسافر مرتضی</b></span></font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" align="center" style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;; margin-bottom: 12pt;"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><span lang="FA">راس ساعت 17 آغاز به کار نمود</span></font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" align="center" style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;; margin-bottom: 12pt;"><img src="http://up.c60.ir/repository/46517/1397/mordad/25/25%20%2864%29.JPG"></p></span></div></span></div><div style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px; text-align: center;"><p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="FA" style="font-family: Tahoma, sans-serif;">آیا معنای عدالت برابری است؟<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="FA" style="font-family: Tahoma, sans-serif;">قبل از ورود به کنگره فکر می‌کردم عدالت یعنی برابری یعنی مساوی بودن اما بعد از ورود و گرفتن آموزش فهمیدم عدالت یعنی قرار گرفتن هر چیز در جای خودش.</span></p><div><span lang="FA" style="font-family: Tahoma, sans-serif;"><br></span></div></div> text/html 2018-08-15T13:09:08+01:00 c60seyedmostafa.mihanblog.com مسافر سید مصطفی عدالت ، آیا همه افراد در کنگره 60 با هم برابرند ؟ http://c60seyedmostafa.mihanblog.com/post/322 <div style="text-align: center;"><span style="line-height: 25px; text-align: justify;"><b><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="5" color="#003300"><br></font></b></span></div><div style="text-align: center;"><span style="line-height: 25px; text-align: justify;"><b><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="5" color="#003300">دستور جلسه این هفته</font></b></span></div><div style="text-align: center;"><span style="line-height: 25px; text-align: justify;"><b><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="5" color="#003300"><br></font></b></span></div><div style="text-align: center;"><span style="text-align: right;"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="5" color="#ff0000"><b>عدالت ، آیا همه افراد در کنگره 60 با هم برابرند ؟</b></font></span></div><div style="text-align: center;"><span style="text-align: right; background-color: rgb(255, 255, 51);"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="5" color="#ff0000"><b>به قلم مسافر: علی خدامی</b></font></span></div><div style="text-align: center;"><span style="text-align: right; background-color: rgb(255, 255, 51);"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="5" color="#ff0000"><b><br></b></font></span></div><div style="text-align: center;"><img src="http://uupload.ir/files/aefj_images.jpg"></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="4"><b>در فرایند درمان اعتیاد و به تعادل رسیدن جسم ، روان و جهان بینی ، تعادل درونی تا حد زیادی برقرار می گردد و از سوی دیگر ، معرفت و کسب آگاهی و دانش درست زندگی کردن ، ما را به عمل سالم نزدیک می کند و در نتیجه به عدالت و تعادل نیز قدری نزدیک می شویم</b></font></div> text/html 2018-08-15T11:44:40+01:00 c60seyedmostafa.mihanblog.com مسافر سید مصطفی کارآگاه آموزشی جهان بینی چهارشنبه http://c60seyedmostafa.mihanblog.com/post/892 <div style="text-align: center;"><div><h1 style="font-size: 17pt; color: rgb(0, 54, 99); padding: 0px; font-family: Zar;">عدالت، آیا همه افراد در کنگره با هم برابرند؟</h1></div><div><img src="http://congress60.org/EditorFiles/Image/Photo%20Text/syrus/rhaeeha/T940708/000%20copy.jpg"></div><div><br></div><div><div style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px;"><table align="center" border="1" cellpadding="5" cellspacing="0" style="color: rgb(70, 70, 70); font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px;"><tbody><tr><td style="font-family: Tahoma, Verdana, sans-serif; font-size: 9pt; color: rgb(34, 34, 34); line-height: 18px; text-align: center; background-color: rgb(221, 221, 221);"><p><span style="font-family: tahoma, geneva, sans-serif;"><span style="font-size: 13px;"><strong>نام فایل</strong></span></span></p></td><td style="font-family: Tahoma, Verdana, sans-serif; font-size: 9pt; color: rgb(34, 34, 34); line-height: 18px; text-align: center; background-color: rgb(221, 221, 221);"><p><span style="font-family: tahoma, geneva, sans-serif;"><span style="font-size: 13px;"><strong>تاریخ</strong></span></span></p></td><td style="font-family: Tahoma, Verdana, sans-serif; font-size: 9pt; color: rgb(34, 34, 34); line-height: 18px; text-align: center; background-color: rgb(221, 221, 221);"><p><span style="font-family: tahoma, geneva, sans-serif;"><span style="font-size: 13px;"><strong>لینک</strong></span></span></p></td></tr><tr><td style="font-family: Tahoma, Verdana, sans-serif; font-size: 9pt; color: rgb(34, 34, 34); line-height: 18px; text-align: center;"><p><span style="font-family: tahoma, geneva, sans-serif;"><span style="font-size: 13px;">فایل صوتی&nbsp;سخنان مهندس</span></span></p></td><td style="font-family: Tahoma, Verdana, sans-serif; font-size: 9pt; color: rgb(34, 34, 34); line-height: 18px; text-align: center;"><p><span style="font-family: tahoma, geneva, sans-serif;"><span style="font-size: 13px;">97/5/24</span></span></p></td><td style="font-family: Tahoma, Verdana, sans-serif; font-size: 9pt; color: rgb(34, 34, 34); line-height: 18px; text-align: center;"><p><span style="font-family: tahoma, geneva, sans-serif;"><span style="font-size: 13px;"><strong><span style="font-size: 9pt; color: rgb(0, 0, 255); font-family: Tahoma, Verdana, sans-serif; transition: all 400ms ease-in 0s;"><a href="http://dl60.ir/multimedia/voice/4shanbe97-5-24.mp3" target="_blank" style="font-size: 9pt; color: rgb(0, 54, 99); text-decoration-line: none; transition: all 400ms ease-in 0s;">دانلود</a></span></strong></span></span></p><div><span style="font-family: tahoma, geneva, sans-serif;"><span style="font-size: 13px;"><strong><br></strong></span></span></div></td></tr></tbody></table></div></div></div> text/html 2018-08-15T11:24:32+01:00 c60seyedmostafa.mihanblog.com مسافر سید مصطفی پیام تصویری http://c60seyedmostafa.mihanblog.com/post/891 <div style="text-align: center;"><img src="http://up.c60.ir/repository/33926/salman/97/05/970523/photo_2018-08-15_14-09-36%20%28Copy%29.jpg"></div> text/html 2018-08-15T09:35:31+01:00 c60seyedmostafa.mihanblog.com مسافر سید مصطفی به وبلاگ آتــیـــــــــه سبــــــــــز خوش آمدید http://c60seyedmostafa.mihanblog.com/post/1 <div align="center"><img src="http://s3.picofile.com/file/7992694515/13.gif" alt="Image result for ‫به وبلاگ من خوش آمدید متحرک‬‎"></div><div align="center"><div align="center"><span style="background-color: rgb(255, 255, 0);"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="6" style="margin: 0px; padding: 0px; transition: all 300ms ease-out 0ms; text-align: right; white-space: nowrap;"><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/95.gif" style="font-family: tahoma; font-size: 11px;"><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/95.gif" style="font-family: tahoma; font-size: 11px;"></font><span style="text-align: right; white-space: nowrap; font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: xx-large;"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="6" style="margin: 0px; padding: 0px; transition: all 300ms ease-out 0ms;"><b style=""><font style="margin: 0px; padding: 0px; transition: all 300ms ease-out 0ms;" color="#663366">ا</font></b></font><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="6" style="margin: 0px; padding: 0px; transition: all 300ms ease-out 0ms;"><font style="margin: 0px; padding: 0px; transition: all 300ms ease-out 0ms;"><font style="font-weight: bold;" color="#663366">ز</font><font style="margin: 0px; padding: 0px; transition: all 300ms ease-out 0ms;" color="#663366"><a href="http://c60seyedmostafa60.mihanblog.com/" title="کلبه عکس آتیه سبز" class="" target="_blank" style="margin: 0px; padding: 0px; text-decoration-line: none; transition: all 300ms ease-out 0ms;"><b style="">کلبه عکس</b></a></font></font></font></span><font color="#663366" style=""><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: xx-large; text-align: right; white-space: nowrap;"><font style="margin: 0px; padding: 0px; transition: all 300ms ease-out 0ms;"><font style="margin: 0px; padding: 0px; transition: all 300ms ease-out 0ms;"><a href="http://c60seyedmostafa60.mihanblog.com/" title="کلبه عکس آتیه سبز" class="" target="_blank" style="margin: 0px; padding: 0px; text-decoration-line: none; transition: all 300ms ease-out 0ms;"><b>آتیه سبز</b></a></font></font></span><span style="text-align: right; white-space: nowrap; font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: xx-large;"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="6" style="margin: 0px; padding: 0px; transition: all 300ms ease-out 0ms;"><b style=""><font style="margin: 0px; padding: 0px; transition: all 300ms ease-out 0ms;">دیدن</font>&nbsp;کنید</b></font></span></font><font color="#000099" style=""><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/96.gif" style="text-align: right; white-space: nowrap;"></font><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/96.gif" style="text-align: right; white-space: nowrap;"></span></div><div align="center"><div id="title_65" class="textwidth" style="text-align: center; margin: 0px; padding: 0px; overflow: hidden; white-space: nowrap; width: 550px;"><a href="http://c60seyedmostafa60.mihanblog.com/" title="http://c60seyedmostafa60.mihanblog.com/" class="" target="_blank" style="text-decoration-line: none; color: rgb(17, 109, 204); margin: 0px; padding: 0px; transition: all 300ms ease-out 0ms;"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="5" style="background-color: rgb(102, 255, 153);">http://c60seyedmostafa60.mihanblog.com/</font></a></div><div style="text-align: center;"><br></div></div><div align="center"></div><div align="center"><img src="http://up.c60.ir/repository/17157/b/11.jpg"></div><div align="center"><br></div></div><div align="center"><img src="http://up.c60.ir/repository/17157/b/446513271_218868%20%28Copy%29.jpg"></div><div align="center"><span style="color: rgb(0, 153, 0); font-family: verdana, arial, helvetica, sans-serif; font-size: xx-large; font-weight: bold;">کانال تلگرام seyedmostafac60</span><span style="color: rgb(0, 153, 0); font-family: verdana, arial, helvetica, sans-serif; font-size: xx-large; font-weight: 700;">@</span></div><div align="center"><img src="http://uupload.ir/files/7jbb_937_.gif" alt="آپلود عکس"></div> text/html 2018-08-11T18:35:53+01:00 c60seyedmostafa.mihanblog.com مسافر سید مصطفی گزارش تصویری از فعالیت های ورزشی مسافران http://c60seyedmostafa.mihanblog.com/post/890 <div style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px; font-family: &quot;Times New Roman&quot;; text-align: center; line-height: 20px;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3">به نام &nbsp;قدرت مطلق الله</font></div><div style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px; font-family: &quot;Times New Roman&quot;; text-align: center;"><br></div><div style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px; font-family: &quot;Times New Roman&quot;; text-align: center;"><div style="line-height: 20px;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3">گزارش تصویری از فعالیت های ورزشی مسافران و همسفران</font></div></div><div style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px; font-family: &quot;Times New Roman&quot;; text-align: center;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3"><br></font></div><div style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px; font-family: &quot;Times New Roman&quot;; text-align: center;"><div style="line-height: 20px;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3">در پارک&nbsp;شهدای شهرداری به تاریخ &nbsp;97/5/19</font></div><div><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3"><br></font></div><div><img src="http://up.c60.ir/repository/17157/var3/IMG_1988%20%28Copy%29.JPG"></div></div> text/html 2018-08-11T08:19:14+01:00 c60seyedmostafa.mihanblog.com مسافر سید مصطفی گزارش کارگاه آموزشی عمومی روز پنج شنبه 1397/05/18 http://c60seyedmostafa.mihanblog.com/post/889 <div style="text-align: center;"><div class="theme-designer-com-post-text" style="margin: 0px 0px 8px; font-size: 12px; line-height: 20px; color: rgb(34, 34, 34); text-align: start;"><div class="imgboxsadjad imgmargsadjad"><div><div style="text-align: center;"><span lang="FA" style="line-height: 21.4667px;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2">به نام نامی اولین عاشق که اوست</font></span></div><p class="MsoNormal" align="right" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: right; line-height: 16.5px; direction: ltr; unicode-bidi: embed;"><span lang="FA" dir="RTL" style="line-height: 16.5px; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;"><o:p><span lang="FA" style="text-align: center; line-height: 21.4667px;"><span style="font-family: Tahoma, sans-serif;">&nbsp;روز پنج‌شنبه 1397/05/18 جلسه سوم از دور هفدهم کارگاه‌های آموزشی عمومی کنگره 60 نمایندگی شیخ بهایی با نگهبانی&nbsp;</span><b style="font-family: Tahoma, sans-serif;">&nbsp;</b><b style="font-family: Tahoma, sans-serif;">مسافر عباس&nbsp;</b><span style="font-family: Tahoma, sans-serif;">، استادی&nbsp;</span><b style="font-family: Tahoma, sans-serif;">مسافر اصغر&nbsp;</b><span style="font-family: Tahoma, sans-serif;">و دبیری</span><b style="font-family: Tahoma, sans-serif;">&nbsp;</b><b style="font-family: Tahoma, sans-serif;">مسافر علی&nbsp;&nbsp;</b><span style="font-family: Tahoma, sans-serif;">با دستور جلسه اول:<font size="2"><b>وادی سیزدهم&nbsp;</b></font></span></span><b style="text-align: center; font-size: small;"><span style="font-family: tahoma, geneva, sans-serif;">&nbsp;</span></b><span style="text-align: center; font-family: Tahoma, sans-serif; font-size: small;">و دستور جلسه دوم:</span><b style="text-align: center; font-family: Tahoma, sans-serif; font-size: small;">جشن پنجمین سالروز رهایی مسافر حسین&nbsp;</b><span style="text-align: center; font-family: Tahoma, sans-serif; font-size: small;">رأس ساعت 17 آغاز به کار نمود.</span><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">&nbsp;</font></o:p></span></p></div><div style="text-align: center;"><span lang="FA" dir="RTL" style="line-height: 16.5px; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;"><o:p><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><br></font></o:p></span></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><img src="http://up.c60.ir/repository/17157/housen/IMG_2393 (Copy).JPG"></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><span style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: small; text-align: right;">انسان به‌جایی می‌تواند برسد که همیشه حالش خوب باشد و دائماً سرحال باشد و این شدنی است و سردار در کتاب می‌گوید می‌شود دردی نباشد که درمانی بخواهد.&nbsp;</span></div><div><span style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: small; text-align: right;"><br></span></div></div></div><a href="http://sheikhbahaeic60.mihanblog.com/post/3571" style="font-size: 12px; color: rgb(255, 255, 255); font-family: Tahoma, Verdana, sans-serif; text-decoration-line: none; transition: all 400ms ease-in 0s; text-align: start;"></a></div> text/html 2018-08-05T17:40:34+01:00 c60seyedmostafa.mihanblog.com مسافر سید مصطفی کارگاه اموزشی عمومی روزپنج‌شنبه 1397/05/04 http://c60seyedmostafa.mihanblog.com/post/888 <div><br></div><div><div style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px;"><div style="text-align: center;"><div><span lang="FA" style="line-height: 21.4667px;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2">به نام نامی اولین عاشق که اوست</font></span></div><div><span lang="FA" style="line-height: 21.4667px;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><br></font></span></div><div><span lang="FA" style="line-height: 21.4667px;"><span style="font-family: Tahoma, sans-serif;">&nbsp;روز پنج‌شنبه 1397/05/04 جلسه دوم از دور هفدهم کارگاه‌های آموزشی عمومی کنگره 60 نمایندگی شیخ بهایی با نگهبانی&nbsp;</span><b style="font-family: Tahoma, sans-serif;">&nbsp;</b><b style="font-family: Tahoma, sans-serif;">مسافر عباس&nbsp;</b><span style="font-family: Tahoma, sans-serif;">، استادی&nbsp;</span><b style="font-family: Tahoma, sans-serif;">مسافرعلی&nbsp;</b><span style="font-family: Tahoma, sans-serif;">و دبیری</span><b style="font-family: Tahoma, sans-serif;">&nbsp;</b><b style="font-family: Tahoma, sans-serif;">مسافر علی&nbsp;&nbsp;</b><span style="font-family: Tahoma, sans-serif;">با دستور جلسه اول:</span></span><font face="Tahoma, sans-serif" size="2"><b>تحصیل ، کار و قدرت</b></font><b style="font-family: tahoma, geneva, sans-serif; font-size: 13px;">&nbsp;</b><span style="font-family: tahoma, geneva, sans-serif; font-size: 13px;">&nbsp;</span><b style="font-size: small;"><span style="font-family: tahoma, geneva, sans-serif;">&nbsp;</span></b><span style="font-family: Tahoma, sans-serif; font-size: small;">و دستور جلسه دوم:</span><b style="font-family: Tahoma, sans-serif; font-size: small;">جشن اولین سالروز رهایی مسافر محمدجعفر&nbsp;</b><span style="font-family: Tahoma, sans-serif; font-size: small;">رأس ساعت 17 آغاز به کار نمود.</span></div></div></div><div style="color: rgb(34, 34, 34); text-align: center; font-family: sans-serif; font-size: medium;"><br></div><div style="color: rgb(34, 34, 34); text-align: center; font-family: sans-serif; font-size: medium;"><img src="http://up.c60.ir/repository/27473/t mohamadjaafar/IMG_1948 (Copy).JPG"></div><div style="color: rgb(34, 34, 34); text-align: justify; font-family: sans-serif; font-size: medium;"><span style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: small; text-align: start;"><br></span></div><div style="color: rgb(34, 34, 34); text-align: justify; font-family: sans-serif; font-size: medium;"><span style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: small; text-align: start;">در کنگره همواره از طبیعت الگوبرداری می‌کنیم ، یکی از مسائل مهم در طبیعت این است که هیچ‌چیزی ، دفعی و آنی نیست ، یعنی اینکه هر تغییری نیاز به یک‌زمان مشخص دارد</span></div></div><div><span style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: small; text-align: start;"><br></span></div> text/html 2018-08-05T17:38:16+01:00 c60seyedmostafa.mihanblog.com مسافر سید مصطفی کارگاه اموزشی عمومی روزپنج‌شنبه 1397/4/28 http://c60seyedmostafa.mihanblog.com/post/887 <div style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px;"><div style="text-align: center;"><span lang="FA" style="line-height: 21.4667px;"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">به نام نامی اولین عاشق که اوست</font></span></div><div style="text-align: center;"><span lang="FA" style="line-height: 21.4667px;"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><br></font></span></div><div style="text-align: center;"><font size="2"><span lang="FA" style="line-height: 21.4667px;"><span style="font-family: Tahoma, sans-serif;">&nbsp;روز پنج‌شنبه 1397/4/28 جلسه اول از دور هفدهم کارگاه‌های آموزشی عمومی کنگره 60 نمایندگی شیخ بهایی با نگهبانی&nbsp;</span><b style="font-family: Tahoma, sans-serif;">&nbsp;</b><b style="font-family: Tahoma, sans-serif;">مسافر عباس&nbsp;</b><span style="font-family: Tahoma, sans-serif;">، استادی&nbsp;</span><b style="font-family: Tahoma, sans-serif;">مسافرمهدی&nbsp;</b><span style="font-family: Tahoma, sans-serif;">و دبیری</span><b style="font-family: Tahoma, sans-serif;">&nbsp;</b><b style="font-family: Tahoma, sans-serif;">مسافر علی&nbsp;&nbsp;</b><span style="font-family: Tahoma, sans-serif;">با دستور جلسه اول:</span></span><span style="font-family: Tahoma, sans-serif;"><b>&nbsp;</b></span></font><span style="font-family: tahoma, geneva, sans-serif; font-size: 13px;"><b>وادی یازدهم</b></span><span style="font-family: tahoma, geneva, sans-serif; font-size: 13px;">&nbsp;</span><b style="font-size: small;"><span style="font-family: tahoma, geneva, sans-serif;">&nbsp;</span></b><span style="font-size: small; font-family: Tahoma, sans-serif;">و دستور جلسه دوم:</span><b style="font-size: small; font-family: Tahoma, sans-serif;">جشن سومین سالروز رهایی مسافر حسین&nbsp;</b><span style="font-size: small; font-family: Tahoma, sans-serif;">رأس ساعت 17 آغاز به کار نمود.</span></div></div><div style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px; text-align: center;"><span style="font-size: small; font-family: Tahoma, sans-serif;"><br></span></div><div style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px; text-align: center;"><img src="http://up.c60.ir/repository/27473/tv%20h%20karimi/IMG_5456%20%28Copy%29.JPG"></div><div style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px; text-align: center;"><br></div><div style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px; text-align: justify;"><span style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: small; text-align: start;">شما به چشمه نگاه کنید که آب با آن اختلاف‌پتانسیلی که دارد آن‌چنان جوشش می‌کند و از آن رودی حاصل می‌شود که باانرژی در طبیعت حرکت می‌کند. دقیقاً ما انسان‌ها هم همین هستیم...&nbsp;</span></div><div><span style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: small; text-align: start;"><br></span></div> text/html 2018-08-05T17:15:36+01:00 c60seyedmostafa.mihanblog.com مسافر سید مصطفی کنگره 60 نوری است در شب تاریک و ظلمانی اعتیاد http://c60seyedmostafa.mihanblog.com/post/886 <div style="text-align: center;"><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px; line-height: 18px;"><span lang="FA" style="font-size: 10pt; line-height: 20px; font-family: Tahoma, sans-serif;"><b>به نام خدا</b></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px; line-height: 18px;"><span lang="FA" style="font-size: 10pt; line-height: 20px; font-family: Tahoma, sans-serif;"><b>کنگره 60&nbsp;&nbsp;نوری است در شب تاریک و ظلمانی اعتیاد&nbsp;</b></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px; line-height: 18px;"><img src="data:image/jpeg;base64,/9j/4AAQSkZJRgABAQAAAQABAAD/2wCEAAkGBxAPEBAPEBAQEA8PEA8QDw8PDw8PEBAQFRUWFhUSFRUYHSggGBolGxUVITEhJSkrLi4uFyAzODMsNygtLisBCgoKDg0OGxAQGy8gHx8tKy4tLysuLS4tMC0tLS0tLS0tLS0tKy0rLS0tKy0uLS0tKy0tLS0tLS0tLS0tKy0tLf/AABEIAOEA4QMBIgACEQEDEQH/xAAbAAACAwEBAQAAAAAAAAAAAAAAAgEDBQQGB//EAD0QAAEEAAQEAwUFBwMFAQAAAAEAAgMRBBIhMQUiQVETYXEGMkKBkRQjUqGxM2KTwdHh8ENyohVUgpLxZP/EABkBAAMBAQEAAAAAAAAAAAAAAAABAgMEBf/EAC0RAAICAQMEAQMCBwEAAAAAAAABAhEDEiExBBNBUWEiMnGB8CNCobHB0eEF/9oADAMBAAIRAxEAPwD7ghChFjJQoUIAZRai0JWBNotLaLQOhrRaS0WgKHtFpLUWiwoe0Ws7F8Zw8UgikmYyR3h0wnU+I4tZ9SCF0YuYsjkeN2se4eoBIT3Fa8HTaLWPwPiXisDCSZI4oS8k2S5zb186o/8Aku12OjD2Rl4zyAuYNTY72NBsavejSW4Jpo7LRartFosdFlotJaLRYUPaLS2i0WFDWpSKbRYhkJbUp2BKFAUosAQhCAFQhQkMkqFCLSsAtFpUWlY6JJUWlJUEosdDZkWktRmSsdD2sv2i4m/CQGdkTpsjm52M97wyacR6WCtDMldRFHUHohS3FKLa2PnON9suH4iQSnA4t0oDRbYo83KSW65uhJpbeE4jiOJAs8KTCQCtM7TLMNi2Q1yMroOY3uK13/scAP7Nl69Fe17G6NyjyC0lkXhGUcMv5nf6UYMuBxEfj+DTX4hxBlu/CYGtYCxtczqaCLoAnyo5vspwXHtmz4yXOI2sYxo0jAY3K1wAAt2Wx8yvYiZp677eatYQevy6qe66ovsxtP0PaYFQKTaLPUWRmU2oISp6gLLRaS0WnYqLLU2q7U2nYUPam0gKkFMQ6EqlMVDIUIQIhQglLalsolRaEpSsdE2otQSoKlspICUpKCkJSsaRJKglQlJSsqhrSuKUlRaVjoqLD+HTm+PWyW6g1oOX8yhocC017ry73uhzW3b978laGlMI9d09bFpRRHh3Za25Wiw4WaBHNp1u/kuiNpu6Arsb7bdhorSFFFQ5tkpIa01qoJwlY2h7UpFITsmiCi0PShWmMe1IKRTaqxUOCpBVYKYKkxUWAqQUgTBUSMhRaEAQoTqC1SwsrtSBaYMUpUOystSuCvUZEnH0GqigNKHRldQaghPthrOBwpI5dk0a5Q2t1jJOL3NYuxGC1YGJnAAZjoALWPNiHymhdH3WgE2NdQPpqdFxdT1axbLdlxi5GjNio29cx61sPU7dVS3iTL2AHU2TX0CTD8MJ1dp6czvqdB8gFVicO10jYG3pzSusmm9B81wTz5/u4stRg3R1P4m29gW9DZb+oVkWOjd1y9r2Pz2XDhMO1sjsO++ronAkEsJ1HyKtxPCureb1OV3ycP5gpRzdR9y3E44+DTpAavPR4mSB1WSARmYRRA0FkegOrfovQxSh7Q5psOAIpdvT9Wsuz2aIyQcPwSpQRSgLsMwKQp3uAVe6pMaC0BFKC9aoBwmzKnMrGqkJocFOEoarAFSIZCEyFQrIClFIKzdiJCFCguCakA4CFFqLV2hDIQhMCHC1xTyhrST6AdSV2krB4vLmflGw33+fT0HzK8//ANDN24WuTbDHU6Gw8jpXZX6sFuI2B/qOw61a7TTTbQAO4CTDRiNgad3amtP8HRNtp0K4unx1DVM1k03twJiMSImukdsBY8z0AXPw6NzGOe/9rJzv8uzfkFVJ99Nk/wBKDmd+9J0b8hr810ySdfxAj5hRjXey6vC4/wAl1Sr3+0JxONz2NkZ+1iOdn73dvoQuvCYkSsbI3Zwv0PUKjDyWGnyNrmgPgTZD+yxBLmdmyfE357oyfwsmrw/2hONqvX7o1HRtOrmg9rAKzMa90DjkFNPMQNW6buA6eY7a7rWB+nRUYuDxGEbOGrD2I2V58dw1Q5MoSp78D4WcSNzD5jsVa4rC4VNkkybNeNN9Ow6baj/1W640r6TP3IbhkhplQhb3SueAlJJR4fddkX6CvZWXEpmsKewEhl8lqvkf4LWtCdvZc2cldcDaF9StIuyJbFgaAnCQBOFaZkwQpQqEISotS5IVjJtFIkuSkqKQQs3Mqi4paUMdeila6k1ZIKCUZkWlYA52h9F5zBsL5BfTV23TmP8AycF6MuAFlZuCY2nkaEvk+mYgfovL6+OucVZvilpTLnu7jRcuOxPhRkt5nPOSNvd52XSGnodFnwffSumP7OK2RV1d8T/5LHqMj0rHHllwS5fCLcNB4UbWXZ95z+7zuSqJpNfQ3XYjcfRXYmSvU/WvTquIldGKKhFRRrFXuzogfVDyI/5K/FweNGWXTtHMd+Fw90j/ADquAOXbh5b9QllgpxaYSVbot4bizIwEipGkse3s8b/1XZm6nXyWTOfBlEw/Zy0yWujtmv8A5FaWo2AA7rn6fI6cJcoxnFcrhmFxdhZIa05gW6ac/Yf72g/qvQxvGUE7loNfJcPF42uicXUXN5h8iD9Nl2uc1T00NGV/ITlqiiszdkps90eMB0R43kvRteWFfACMp/CCr8QqHPPdaxlEKZe1g7LsWYFojUA+S3jIxyIa1IKQJgqTM6GtChCuxAUpKHBIVjKRSQ9pGyB2oII7g30v9CPqsz2h4jHBC4ve1hluGPM4MBkeCBr0A3J7BZHBOKRQxyeJIM3jyRNjBBke9nIGNYNScrBoppuN0TqSlTPU5lk4v2mhjkji1e+R8jeUONCMhryKBshzgK8j2WhG7MLH6g0RuF5D2X4Q92IxOIe8vjdiMSGxu91lTyVlHmbN+aWOVJt+AndpLye38RvcJDiGjzVUjNAqsoWTyz9I2jBD4x2aOTya79Fw8Hk53je8x6/ivr/vWqwAg+ei87G/wJbOwOp/dGjj9MpvyK83qpdvLHIzXGtUZRRqcZnNNhZ+0mOUH8Lfid8grW4RsbGtaOVoA3pc/C2GRzsS7TPpGD8MY2+u60iLBG62wx7reSXnj8f9Jk9FRXjn8mHinWf5Zr/KlykrYmwxPw/0+nVczsKR8KbnXJ0wyKjgtW4Z1H/P6Lo+z/uhXwwgfCFPej7HKaoZ0Qka5jtWvBG6p4VISHQyftITRP4m/C76LtDL6D0WfxdpiLcSy7j0kH4ojv8AMbrjzNKWuJinf0+/7lPH36ho05QDvs57R08gf8pd+AI8KK9yxp6HcX/NYeKl+0SjLrncMp35BbWnY/ic4H+i9DmAoVo0AI6V6srkOaqKQpc3t+SkPb/gSjIf8pN4Y6L1E34onYbxAufH8QjgZ4j7y5mN5WlxtxAGg6arln4g1kohLZCS5gz5OQZg43m7DLr6pfaDFOw8OcQ+Pb2tLA4N5T7xs+QOnel0QjPUk1yYyyQ0tp8GsyRpogiiupjxsvPcX4qzBxMkcx7muc1jWxhhdr1okWB5WujhmPkmkkDoskVMMDyTme2jmLx8Ouw3rfsNFqS1VsTKUW9Ke5uoVDHkKwPHZWpIlpjoUZwoV6kKiylRO4Ma5ztGtBcT2AFlXWsz2kJ+y4itzBKPq0hTKmK6PPP9nPt72YrEvc46OjjLj4cINEMYwaWNLcbJPYUBpYf2ew8Mss8bafMBnH43DufXou/CCmNHYK21lLNL9Co4YrxueH4T7ewiFkDYZ3Y1oDHQOZla2QaOc990G3ZJ38rXquCwmKFoJsnVzqoucdS6ulmz81a7h0Jf4hjbnO5rcroJCyyz1faqKx42vudlUjiSlEaszdApydyuWTS+Toui/DkVSx/aDAOfZZdOGtdHDY77EaH5LVijorrar7C6jHplsZqbxy1I89wnhxlia77RONxlDwMtGqqtCNl2f9EP/c4n+J/ZJxRzoXZ48w8Ss4AGVxHUfvUKrqFbgOLtfQfTXaC9cpdVkC9j5HVZY4dNB9qa+ped9ypSyP6lwVO4Mf8AuMR/E/sk/wCl/wD6MR/F/stq7VErey0n0WKrRMc0vZmDhAP+viP4h/oqpOF5TRmxG1j706haTHVVrpawEcwGm1rB9BimqWzLeaUeWYrOEg/62Jrylcubi3CxHE5xnxGgG8ziKsXotPiHF2RBzWU5wB1+BpqwCe/kNVzcOkdiHXJmLIyS0EAAvvRzx0IGzem51quWXTYr0Rdv+hSyT+58Gf7O8OezncDkbqwPNkuN11IpoJ+ZK3XSDqN0+IYWmxqOiqzB266MOJ4dnyDlr+pkiMHZZvH8FiXxD7LL4UzHh7TQc1wogscD0N/ktLJWyZryuiEtLuiJrUqPEtj44480sA6X9na4/mtrAYGZjPExZdiHgjIQ1pcHdo2jlZ6/U6L0UdONK9zQdOnZd0ckpLxXwqOd44x9/q7MnA4AP+9lA8Q6aahrekbT+EfKzZWpHFQobDspyp41SephVLYnw0uVWFK5W0kJMWlKLQpsoZcnE487HMJoPGS96zGl1uNKiQWiToSVnFFIQBWo5hbhlqn5NRrpfVH2nYULIur1Aomz8gVa6Eb63teY3Xa0hhGg1021OnosnKPo0SZWcQdaA66ZtTWW6/8AYJRKSSNDV5qO1WCdRsCP0VhgHnrd6nrv+gSmLU6nUZSTqct3VnpospODLWoth2vurEkfZWUuSQPksiCvJpUwq5y7un+yzGXJXLGHgtcAWnQg6grExnBXAl0RvblPUDXLro4eRr1W6hRm6eGX7ioTlDg8g3HywHKS5hHw2C3QD4X9NDq0kWdytjCcZY9v3lscNCTHK1p+o09FrOYDuAfUWleABQAA7bLnh02THdS2LlkjLxuY2N4tGxtx292wpkjgPM0PyWRJxGWc5Wlz7+H3W63XKyz1b7xAsHUL0z3dNCumJooFoA9ABquePT5MkncqL1qK4MHCcCe6nTurWwxtDL5ADRvb4j5rchjawBrQGtGgAFAKyU6KvddkMEMT+kzc3PkMR7p8qK5MtrpxLqbXU/oudqz6hpyorHwQSRQ6FzQdaoE6qsP10dbaHN8RdnykEHat/RdNWgMHZPHNJU1YSVsphkcOos0OlWc3nelC/wDcndO7o4VQINUBzNGvyLtPJXsAHQfRWho7BdMJxrZGUk7OXxzep0Hah0duSfIbd0R4l2mo1HYanK00NfPr2XX4Y7D6KGwt7fXWltGS9EsaOSxfrr381NpSUBO7GkNaEIToAekKdyUqGCEcFWQrSqys2jRCEJSFZSUrNouysqQ8hSQlKyaKLIpNV2lZtrrhkseY3WuCVWjLJHyWoS51BkW7kiKYy5sQ9NJKuZ5tc+XJapGkI+WVFX4eQt9Oy4JMdG2QRXmkNEtHwt/E47D+60YmLCMZJpmkpJqi6adoAs1fkqjimj3QSfoFxY2dozPc4NYwaucaAA6lYr55cUcjA6KE7k2yWQfrG3/kf3eujnKTvheyNCS9v0b4kz813fUbK1i5sLCGNDRVNAAAAAA7AdAulqwq2aPgsATAKGlMCrSM2TSdppKpW0UQPmRaW0LZWTRKYJUwWiQMlChSrEDkhTlKUNAhClKcpVDRaFUEJ6U0s2h2UkJSFcQkcFm4lJlJCGPLTYTOCQhTpovk6WuDhp/8UELxXtpxSaGTDxRNc8SB7niGZ0UoIIyOJGoZd76E/Reg4VxvxPu5W1MyNj5Ka4M5r91xHNVarWWJ6VJ+TBTWpxXg0S1Z3EJZb8OGg74pDTsl7Brerq110Gm+ynAe0WGmhfOC6OONzw8ygMy5CQSew6rzUftlFhsRiPGinEczxLBIIyQ5hYxuo3B5dt9eiIdPJt7bomeZJLfZnpeHcJEVvNueeZxccznO7ucdz+Q6UEcP4i+eEF8RhkNiSMuDspBOmYb6V9V5+X2/w79I4sVKejWQFo+ZcQERY7HYs0yMYSI70RLOR/uIyM+jj6IlinX1bfLHGcL+nf4X+zT4nIRLho6tsjpHO/8AEDKfq4H1AWnFEGigKWfw7grIXZ7Jcaslz3knvbiT/WgtYBc8ktkjoje7YAK1gStCtaEKIpMAFNJghWomdgpCApWiiIEIUhapCJUqApWiRJNIQpVABSlOUpQ0IQhRSdKpaKsFBCYIpQ0AhSuCspI5TpKTKXBIQriEpCWk0TM8cPZndIRZcQTeuoFD5AbD+pU4pkRtr8vO1zKJolpFEfmu0hcGNwj3ZspeMxBtjwwmmubkdYNt5rruEKNvdiulsjMZwANcwNkd4bSHeHYyl3R7tMznddTvrVrTdgoiA0taQO6pGCcDfhsIpuhLT1bYGnYO5jrzeQVP2N7gA1rQ7IQ5xaAAfuutWTyya6+/unKF8sUXp4R1xYCEHRjPoF0uc1o1IA+gXBJgnkvqNozAZKoZDbj/ADA88qv+yvvM0ZdCA0EDLdajtt+ZUPGvY9b9HTHMxxoOBPYFXALhweEe0tuwGkGs5cABm0HWzmFk7kLRAScEnsNSsgBOEAKQE1ElskKUAKQFSiSCFNKaVpCIUqUK0hApQFNKkiQQpUKqAlQUyik6EKQopPSikqHYqFNIpTQ7FKUp6XLj43lrchIIkY40atoOoPceSNI7otIS0vNu4vjmPlJgbJGXPbEMsjSwhxDc1AkggE35tT4OXEuxDJJGOEYY9jhnc8UDbHhoAGYt0ca3AqureMlZfg9DSil5LiHHcZHIJI4C6KSURhrmyghoe8Nc5p1jzMLSSa22C1MJi8QYYpZ25XMc/wAcRMkcHNIIaWsFk9EnioFlvwbGVGVYfEuISSQRxiN4knYRLkD2eECw2WyUWhwflGUm/wBVz4GTFMbEJGFkcJbnDDJJbQyRpygCyLMZo2bvsl2th93ej0lJqXlpvaDE0wtw9HxIg9pjmcSx2bMboBlDIdTpqD0XZxTispaYoY3iXOQ6w9oEVEte2Qty2TkFanVw6WDsuw7yN6lIC8v4WJxEkEksTWGJ7HGqdRyvDizl0F+GfW+wXRiuPStdlZC4u+9a8PjlDY3AgRnMB94Dq7Tp26na9C7vs9DSmliGXFMgYWMzyCQ5g92jmWeUmidjuNi0dNFyScZxMmjYCzI4SV96HPYC05Pdq6z2OtCk1jE8lHp6UhZXBOIyz5vFiEeUNAoP1OpJ5gNKLa8wVr0k40UpXuQpU0ik6CyFNKaRSaQrCkKUKqECEIQBNIpShUIilFJkUlQC0opNSKRQ7FpK9wAs6BWUqcTEXAVu1zXDoDRukUFilzK1LaPmNUCZl1mF9rWdHwp7co5eUu5i7O+nNIqyPP8AJS7hLtNQayjmJ1AcXURXc7+SVBZ2vMQ5TlF61pr5p3yMGhcNdKsLgl4U8ggOq3ZqD3NG1ZTXvN8lA4W8G6jA5gRocwOXQkt8tvNFBZ1PlhaQ0loI2Gmnori9tXYqu/Rcb+GP5aeRT2PIzODSWg6V21/IKpnCXUW8jdbzN0Pp5BFBZ2R+E4aZCB6KymXfLY66LPfwuQlzuQlxsF5dIW8znVZ6c1AdAAgcKcCNIyA4u+VFobttRH0tFBZo+Kz8Q031CUeG43yE99Fns4U8ZfcJb4VEnpGQRWnXb5qDwp4AFMNVZoFxAy+Q/CdNuZGkLNKTERsoFwHZS3IdRl9dFnjhjyHc2XM5jq00a26bp3tM3hTrPuc1DQatoakaa2TaKCzQiDfhr5KylThMOWA2bvL+QA/kuhFBZFIpSpToVi0pUoRQWQilKEAFIQhMAQhCYAhCEACEISECEIQAIKEJDBQEIQBJQEIQAIQhAAgoQgQBClCABQhCYApKEIAFBQhAAhCEACEIQB//2Q==" alt="Image result for ‫کنگره60‬‎"></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px; line-height: 18px;"><span lang="FA" style="font-size: 10pt; line-height: 20px; font-family: Tahoma, sans-serif;"><b>آنچه در خصوص درمان انواع مواد مخدر در کنگره 60 می خواهید بدانید به ادامه مطلب مراجعه فرمایید.</b></span></p></div> text/html 2018-08-04T14:16:12+01:00 c60seyedmostafa.mihanblog.com مسافر سید مصطفی ترامادول چست؟ http://c60seyedmostafa.mihanblog.com/post/884 <div style="text-align: center;"><font size="2"><b>ترامادول چست؟</b></font></div><div style="text-align: center;"><font size="2"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><font size="2"><b>معرفی ترامادول</b></font></div><div style="text-align: center;"><font size="2"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><img class="" height="200" alt="ترامادول" width="160" src="http://congress60.org/EditorFiles/ecsta[1](1).jpg" style="color: rgb(70, 70, 70); font-family: Tahoma; font-size: small; border: none;"></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><font size="2"><b>به ادامه مطلب مراجعه کنید...</b></font></div> text/html 2018-07-26T10:30:02+01:00 c60seyedmostafa.mihanblog.com مسافر سید مصطفی تمجیزك ونورجیزك چست؟ http://c60seyedmostafa.mihanblog.com/post/882 <div style="text-align: center;"><strong style="font-family: Tahoma; font-size: small; text-align: justify;">تمجیزك ونورجیزك</strong><strong style="font-family: Tahoma; font-size: small; text-align: justify;">&nbsp;چست؟</strong></div><div style="text-align: center;"><strong style="font-family: Tahoma; font-size: small; text-align: justify;"><br></strong></div><div style="text-align: center;"><strong style="font-family: Tahoma; font-size: small; text-align: justify;">معرفی</strong><strong style="font-family: Tahoma; font-size: small; text-align: justify;">تمجیزك ونورجیزك</strong></div><div style="text-align: center;"><strong style="font-family: Tahoma; font-size: small; text-align: justify;"><br></strong></div><div style="text-align: center;"><img class="" height="384" alt="تمجیزک" width="300" src="http://congress60.org/EditorFiles/11222_1961_124[1].jpg" style="color: rgb(70, 70, 70); font-family: Tahoma; font-size: small; border: none;"></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><b><font size="2">به ادامه مطلب مراجعه کنید...</font></b></div> text/html 2018-07-25T21:58:50+01:00 c60seyedmostafa.mihanblog.com مسافر سید مصطفی کارگاه آموزشی جهان بینی چهارشنبه؛ کار، تحصیل، قدرت + فایل صوتی http://c60seyedmostafa.mihanblog.com/post/881 <div style="text-align: center;"><p style="color: rgb(70, 70, 70); font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px; text-align: start;"><span style="font-family: tahoma, geneva, sans-serif;"><span style="font-size: 13px;">جلسه دوم، از دوره شصت و سوم سری کارگاههای آموزشی کنگره 60 با دستورجلسه کار، تحصیل، قدرت در روز چهارشنبه مورخ 97/5/3 با استادی و نگهبانی مهندس و دبیری همسفر&nbsp;سلوه&nbsp;&nbsp;ساعت 9:30 آغاز به کار نمود.</span></span></p><p style="color: rgb(70, 70, 70); font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px;"><span style="font-family: tahoma, geneva, sans-serif;"><span style="font-size: 13px;"><img alt="" src="http://congress60.org/EditorFiles/Image/IMG_3625.JPG" style="border: none;"></span></span></p><p style="color: rgb(70, 70, 70); font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px;"><span style="font-family: tahoma, geneva, sans-serif;"><span style="font-size: 13px;"></span></span></p><p style=""><font color="#464646" face="tahoma, geneva, sans-serif"><span style="font-size: 13px;">هیچ کاری نیست که اولش، همه چیز بر وفق مراد باشد، هر کاری خاک خوری و مشکلات دارد. هیچ کاری نیست که مشکل نداشته باشد.</span></font></p><div><br></div></div> text/html 2018-07-22T20:39:50+01:00 c60seyedmostafa.mihanblog.com مسافر سید مصطفی فعالیت و سرگرمی بزرگ همسفران کوچک نمایندگی های کنگره60 اصفهان http://c60seyedmostafa.mihanblog.com/post/880 <div style="text-align: center;"><div style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px;"><font size="2"><b>به نام قدرت مطلق الله</b></font></div><div style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px;"><font size="2"><b><br></b></font></div><div style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px;"><font size="2"><b>در روز جمعه بیست و نهم تیرماه 1397 جشنی برای بزرگ همسفران کوچک نمایندگی های</b></font></div><div style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px;"><font size="2"><b><br></b></font></div><div style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px;"><font size="2"><b>&nbsp;کنگره60 اصفهان در پارک شهدای شهرداری برگزار شد.</b></font></div><div style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px;"><font size="2"><b><br></b></font></div><div style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px;"><img src="http://up.c60.ir/repository/17157/bach/IMG_1741 (Copy).JPG"></div></div> text/html 2018-07-22T19:09:46+01:00 c60seyedmostafa.mihanblog.com مسافر سید مصطفی کارگاه آموزشی جلسات عمومی http://c60seyedmostafa.mihanblog.com/post/879 <p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="color: rgb(34, 34, 34); text-align: center;"><span lang="FA" style=""><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><b style="">به نام قدرت مطلق الله</b><b style=""><o:p></o:p></b></font></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center; color: rgb(34, 34, 34); background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; line-height: normal;"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><span lang="FA" style="border: 1pt none windowtext; padding: 0cm;">چهارمین جلسه از دور سوم سری جلسات آموزشی عمومی کنگره&nbsp;</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="border: 1pt none windowtext; padding: 0cm;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>60</span><span lang="FA" style="border: 1pt none windowtext; padding: 0cm;">ویژه مسافران و همسران نمایندگی بابا طاهر همدان با&nbsp;(وادی یازدهم و تاثیر آن روی من&nbsp;</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="border: 1pt none windowtext; padding: 0cm;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>&nbsp;(</span><b><span lang="FA" style="border: 1pt none windowtext; padding: 0cm;">با&nbsp;استادی کمک راهنمای عزیز آقای اصغر منصوری&nbsp;</span></b><span lang="FA" style="border: 1pt none windowtext; padding: 0cm;">و نگهبانی مسافر اسماعیل و دبیری مسافر روح الله در روز پنجشنبه&nbsp;</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="border: 1pt none windowtext; padding: 0cm;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>97/04/28</span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span lang="FA" style="border: 1pt none windowtext; padding: 0cm;"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span>&nbsp;رأس ساعت 16:00 برگزار شد.</span></font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="color: rgb(34, 34, 34); text-align: center;"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><b><span lang="FA" style="">&nbsp;</span></b><img src="http://up.c60.ir/repository/7192/IMG_20180720_144940_601%20%281%29.jpg" style=""></font></p><div style="color: rgb(34, 34, 34); text-align: center;"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">به ادامه مطلب مراجعه کنید...</font></div><div><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><br></font></div><div><br></div> text/html 2018-07-21T09:25:23+01:00 c60seyedmostafa.mihanblog.com مسافر سید مصطفی کارگاه آموزشی جهان بینی چهارشنبه؛ وادی یازدهم + فایل صوتی http://c60seyedmostafa.mihanblog.com/post/878 <p style="font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px;"><span style="font-family: tahoma, geneva, sans-serif;"><span style="font-size: 13px;">جلسه اول از دوره شصت و سوم سری کارگاههای آموزشی کنگره 60 با دستور جلسه وادی یازدهم و تأثیر آن بر روی من، در روز چهارشنبه 97/4/27 با استادی و نگهبانی مهندس و دبیری همسفر سلده در ساعت 9:50 آغاز به کار نمود.</span></span></p><p style="color: rgb(70, 70, 70); font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px; text-align: center;"><img alt="" src="http://congress60.org/EditorFiles/Image/85asd4as.jpg" style="border: none; width: 500px; height: 375px;"></p><p style="text-align: center;"><font color="#464646" face="Tahoma" size="2">همیشه از طبیعت الگو بگیرید. هیچ تضمینی وجود ندارد که انسان در مقابلش موانعی قرار نگیرد. همه ی ما در مقابلمان موانع است. به هر انسانی نگاه می کنیم، کلی موانع دارد.</font></p><div style="text-align: center;"><br></div> text/html 2018-07-18T12:05:30+01:00 c60seyedmostafa.mihanblog.com مسافر سید مصطفی کارگاه آموزشی خصوصی مسافران؛ سه شنبه 97/4/26 http://c60seyedmostafa.mihanblog.com/post/877 <div class="theme-designer-com-post-text" style="margin: 0px 0px 8px; font-size: 12px; line-height: 20px; color: rgb(34, 34, 34);"><div class="imgboxsadjad imgmargsadjad"><div><div><div style="text-align: center;"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><b>به نام خالق زیبایی</b></font></div><div><div style="text-align: center;"><font size="2"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="2">سه شنبه26 تیر 1397&nbsp;سومین جلسه ازدور شانزدهم از سری کارگاههای آموزشی وخصوصی کنگره60</font></div><div style="text-align: center;"><font size="2"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="2">نمایندگی&nbsp; شیخ بهایی اصفهان&nbsp;به نگهبانی مسافر<b>&nbsp;مجید</b><b>&nbsp;</b>و استادی مسافر&nbsp;<b>علی</b></font><span style="font-size: small;"><b>&nbsp;</b>دبیری مسافر<b>&nbsp;مهدی</b></span></div><div style="text-align: center;"><font size="2"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="2">با دستور&nbsp;جلسه:</font><span style="font-family: tahoma, geneva, sans-serif; font-size: 13px;"><b>حرمت کنگره 60 ، چرا رابطه کاری و مالی در کنگره ممنوع است؟</b></span><span style="font-family: tahoma, geneva, sans-serif; font-size: 13px;">&nbsp;</span><span style="font-family: Tahoma, sans-serif; font-size: 13.3333px;">&nbsp;</span><strong style="font-size: 13px; font-family: tahoma, geneva, sans-serif;">&nbsp;</strong><span style="font-size: small;">راس&nbsp;ساعت 17 آغاز به کار کرد.</span></div></div></div><div style="text-align: center;"><font size="2"><br></font></div><div style="text-align: center;"><div align="center"><img src="http://up.c60.ir/repository/13168/IMG_5239.JPG"></div><div align="center"><br></div></div><div style="text-align: center;"><font size="2"><br></font></div><div><font size="2">کنگره احتیاج ندارد من به حرمت های او احترام بگذارم ولی من بخاطر اینکه از حال خوبی برخوردار باشم باید به این حرمت ها احترام بگذارم و آموزش بگیرم که در جامعه و بیرون از کنگره هم به حرمت هایی که در موضوعات مختلف هست احترام بگذارم.<br></font></div></div><div><br></div></div></div> text/html 2018-07-14T17:32:28+01:00 c60seyedmostafa.mihanblog.com مسافر سید مصطفی حشیش چیست؟ http://c60seyedmostafa.mihanblog.com/post/876 <div style="text-align: center;"><div><font size="2"><b>حشیش چیست؟</b></font></div><div><font size="2"><b><br></b></font></div><div><font size="2"><b>معرفی حشیش</b></font></div><div><font size="2"><b><br></b></font></div><div><img src="http://aliwaa.com.lb/files/base/portal/content-main-image/eb8d95ee-febe-4073-859a-10700ac1952c.jpg" alt="Related image"></div><div><br></div><div><div><font size="2">به ادامه مطلب مراجعه کنید...</font></div></div><div><br></div></div> text/html 2018-07-13T11:13:46+01:00 c60seyedmostafa.mihanblog.com مسافر سید مصطفی کارگاه اموزشی عمومی روزپنج‌شنبه 1397/4/21 http://c60seyedmostafa.mihanblog.com/post/875 <div style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px; text-align: center;"><span lang="FA" style="line-height: 21.4667px;"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">به نام خدایی که عاشقی اش دل می خواهد نه دلیل</font></span></div><div style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px; text-align: center;"><span lang="FA" style="line-height: 21.4667px;"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><br></font></span></div><div style="font-size: 12px; text-align: center;"><font size="2"><span lang="FA" style="line-height: 21.4667px;"><span style="font-family: Tahoma, sans-serif;">&nbsp;روز پنج‌شنبه 1397/4/21 جلسه چهاردهم از دور شانزدهم کارگاه‌های آموزشی عمومی کنگره 60 نمایندگی شیخ بهایی با نگهبانی&nbsp;</span><b style="font-family: Tahoma, sans-serif;">&nbsp;</b><b style="font-family: Tahoma, sans-serif;">مسافر حسین&nbsp;</b><span style="font-family: Tahoma, sans-serif;">، استادی&nbsp;</span><b style="font-family: Tahoma, sans-serif;">مسافررضا&nbsp;</b><span style="font-family: Tahoma, sans-serif;">و دبیری</span><b style="font-family: Tahoma, sans-serif;">&nbsp;</b><b style="font-family: Tahoma, sans-serif;">مسافر اصغر&nbsp;&nbsp;</b><span style="font-family: Tahoma, sans-serif;">با دستور جلسه اول:</span></span><span style="font-family: Tahoma, sans-serif;"><b>&nbsp;</b></span></font><span style="font-family: tahoma, geneva, sans-serif; font-size: 13px;"><b>حرمت کنگره 60 ، چرا رابطه کاری و مالی در کنگره ممنوع است؟</b></span><span style="font-family: tahoma, geneva, sans-serif; font-size: 13px;">&nbsp;</span><b style="font-size: small;"><span style="font-family: tahoma, geneva, sans-serif;">&nbsp;</span></b><span style="font-size: small; font-family: Tahoma, sans-serif;">و دستور جلسه دوم:</span><b style="font-size: small; font-family: Tahoma, sans-serif;">جشن پنجمین سالروز رهایی مسافر مهدی&nbsp;&nbsp;</b><span style="font-size: small; font-family: Tahoma, sans-serif;">رأس ساعت 17 آغاز به کار نمود.</span></div><div style="font-size: 12px; text-align: center;"><span style="font-size: small; font-family: Tahoma, sans-serif;"><br></span></div><div style="font-size: 12px; text-align: center;"><img src="http://up.c60.ir/repository/17157/golrez/1/IMG_5030%20%28Copy%29.JPG"></div><div style="font-size: 12px; text-align: center;"><br></div><div style="font-size: 12px; text-align: center;"><p class="MsoNormal" align="right" style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 11px; margin-bottom: 0.0001pt; text-align: right; line-height: 16.5px; direction: ltr; unicode-bidi: embed;"><span lang="FA" dir="RTL" style="font-size: 10pt; line-height: 20px; font-family: Tahoma, sans-serif;">همه حرمت کنگره را می‌دانیم و هرروز دو بار حرمت خوانده می‌شود که در آن مطالب بسیار ریزی وجود دارد که ما باید به تک‌تک آن‌ها عمل کنیم تا بتوانیم تغییر پیدا کنیم و سپس تبدیل شویم و پس‌ازآن از دنیای تاریک اعتیاد ترخیص شویم.<o:p></o:p></span></p><div><span lang="FA" dir="RTL" style="font-size: 10pt; line-height: 20px; font-family: Tahoma, sans-serif;"><br></span></div></div> text/html 2018-07-12T19:41:22+01:00 c60seyedmostafa.mihanblog.com مسافر سید مصطفی کارگاه آموزشی جهان بینی چهارشنبه؛ حرمت کنگره 60 + فایل صوتی http://c60seyedmostafa.mihanblog.com/post/874 <p style="color: rgb(34, 34, 34); font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px;"><span style="font-size: 13px;"><span style="font-family: tahoma, geneva, sans-serif;">جلسه چهاردهم از دوره شصت و دوم سری کارگاههای آموزشی کنگره 60 با دستور جلسه حرمت کنگره 60 ، چرا رابطه کاری و مالی در کنگره ممنوع است؟ در روز چهارشنبه مورخ 97/4/20 با استادی و نگهبانی مهندس و دبیری مسافر حامد راس ساعت 10 آغاز به کار نمود.</span></span></p><p style="color: rgb(34, 34, 34); font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px; text-align: center;"><img src="http://www.congress60.org/EditorFiles/Image/IMG_3547.JPG"></p><p style="color: rgb(34, 34, 34); font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px; text-align: center;"><span style="font-size: 13px;"><span style="font-family: tahoma, geneva, sans-serif;"></span></span></p><p style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px; text-align: center;"><font face="tahoma, geneva, sans-serif"><span style="font-size: 13px;">ما با رعایت همین حرمت می توانیم، یک فضای مقدس و امنی را بوجود بیاوریم. وقتی حرمت کنگره 60 خوانده می شود، یعنی ما دقیقاً با شما اتمام حجت می کنیم.</span></font></p><div><font face="tahoma, geneva, sans-serif"><span style="font-size: 13px;"><br></span></font></div> text/html 2018-07-10T08:57:39+01:00 c60seyedmostafa.mihanblog.com مسافر سید مصطفی هروئین چیست؟ http://c60seyedmostafa.mihanblog.com/post/873 <div style="text-align: center;"><div><b style=""><font size="2">هروئین چیست؟</font></b></div><div><b><font size="2"><br></font></b></div><div><b style=""><font size="2">معرفی هروئین</font></b></div><div><br></div><div><img src="http://www.saat24.news/d/2016/01/04/4/284217.jpg?ts=1466112739000" alt="Image result for ‫عکس هروئین‬‎"></div><div><br></div><div><font size="2">به ادامه مطلب مراجعه کنید...</font></div></div> text/html 2018-07-07T09:43:11+01:00 c60seyedmostafa.mihanblog.com مسافر سید مصطفی کارگاه آموزشی جهان بینی چهارشنبه؛ تخریب های شیشه و درمان آن با متد DST + فایل صوتی http://c60seyedmostafa.mihanblog.com/post/872 <p style="color: rgb(70, 70, 70); font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px;"><span style="font-family: tahoma, geneva, sans-serif;"><span style="font-size: 13px;">جلسه سیزدهم از دوره شصت و دوم سری کارگاههای آموزشی کنگره 60 با دستور جلسه تخریب های شیشه و درمان آن با متد DST در روز چهارشنبه مورخه 97/4/13 با استادی و نگهبانی مهندس و دبیری مسافر حامد راس ساعت 10:00 آغاز به کار نمود.</span></span></p><p style="color: rgb(70, 70, 70); font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px; text-align: center;"><img src="http://congress60.org/EditorFiles/Image/IMG_3534(1).JPG"></p><p style="color: rgb(70, 70, 70); font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px; text-align: center;"><span style="font-family: tahoma, geneva, sans-serif;"><span style="font-size: 13px;"></span></span></p><p style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px; text-align: center;"><font color="#464646" face="tahoma, geneva, sans-serif" size="2">هرکدام از شما می توانید در هر قسمتی ورزش، موسیقی و زمین را حمایت کنید. ما از نظر مالی خوشبختانه مشکلی نداریم، ولی بایستی پشتوانه خودمان را محکم تر کنیم.</font></p><div><font color="#464646" face="tahoma, geneva, sans-serif" size="2"><br></font></div> text/html 2018-07-07T09:37:41+01:00 c60seyedmostafa.mihanblog.com مسافر سید مصطفی کارگاه اموزشی عمومی روزپنج‌شنبه 1397/4/14 http://c60seyedmostafa.mihanblog.com/post/871 <div style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px;"><div style="text-align: center;"><span lang="FA" style="line-height: 21.4667px;"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">به نام خدایی که عاشقی اش دل می خواهد نه دلیل</font></span></div><div style="text-align: center;"><span lang="FA" style="line-height: 21.4667px;"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><br></font></span></div><div style="text-align: center;"><font size="2"><span lang="FA" style="line-height: 21.4667px;"><span style="font-family: Tahoma, sans-serif;">&nbsp;روز پنج‌شنبه 1397/4/14 جلسه سیزدهم از دور شانزدهم کارگاه‌های آموزشی عمومی کنگره 60 نمایندگی شیخ بهایی با نگهبانی&nbsp;</span><b style="font-family: Tahoma, sans-serif;">&nbsp;</b><b style="font-family: Tahoma, sans-serif;">مسافر حسین&nbsp;</b><span style="font-family: Tahoma, sans-serif;">، استادی&nbsp;</span><b style="font-family: Tahoma, sans-serif;">مسافرمهدی&nbsp;</b><span style="font-family: Tahoma, sans-serif;">و دبیری</span><b style="font-family: Tahoma, sans-serif;">&nbsp;</b><b style="font-family: Tahoma, sans-serif;">مسافر اصغر&nbsp;&nbsp;</b><span style="font-family: Tahoma, sans-serif;">با دستور جلسه اول:</span></span><span style="font-family: Tahoma, sans-serif;">&nbsp;</span><b><span style="font-family: tahoma, geneva, sans-serif;">تخریب های شیشه و درمان آن با متد DST</span><span style="font-family: tahoma, geneva, sans-serif;">&nbsp;</span></b><span style="font-family: Tahoma, sans-serif;">و دستور جلسه دوم:</span><b style="font-family: Tahoma, sans-serif;">جشن اولین سالروز رهایی مسافر هومن&nbsp;&nbsp;</b><span style="font-family: Tahoma, sans-serif;">رأس ساعت 17 آغاز به کار نمود.</span></font></div></div><div style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px; text-align: center;"><font size="2"><span style="font-family: Tahoma, sans-serif;"><br></span></font></div><div style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px; text-align: center;"><img src="http://up.c60.ir/repository/17157/tavaloood/IMG_4709%20%28Copy%29.JPG"></div><div style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px; text-align: center;"><font size="2"><span style="font-family: Tahoma, sans-serif;"><br></span></font></div><div style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px; text-align: center;"><span style="font-family: Tahoma, sans-serif; font-size: 13.3333px; text-align: right;">شیشه بیشترین تأثیری را که می‌گذارد این است که به‌غیراز جسم بسیار زیاد روی روان تأثیر می‌گزارد و این هم به دلیل به وجود آوردن عدم تعادل در سیستم شیمیایی بدن توسط شیشه است&nbsp;</span></div> text/html 2018-07-04T11:26:01+01:00 c60seyedmostafa.mihanblog.com مسافر سید مصطفی شیشه چیست؟ http://c60seyedmostafa.mihanblog.com/post/869 <div style="text-align: center;"><font size="2"><b>شیشه چیست؟</b></font></div><div style="text-align: center;"><font size="2"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><font size="2"><b>معرفی شیشه</b></font></div><div style="text-align: center;"><font size="2"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><img src="https://news.am/img/news/25/37/28/default.jpg" alt="Related image"></div><div style="text-align: center;"><font size="2"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><font size="2"><b><br></b></font></div><ul style="list-style-image: url(&quot;Image/Bullet.gif&quot;); padding: 0px; margin: 0px; font-family: Tahoma; text-align: right;"><div style="text-align: center; clear: both; margin-bottom: 15px;"><font size="2"><b>به ادامه مطلب مراجه کنید..</b></font></div></ul> text/html 2018-07-04T10:45:33+01:00 c60seyedmostafa.mihanblog.com مسافر سید مصطفی شیشه چیست؟ http://c60seyedmostafa.mihanblog.com/post/868 <div style="text-align: center;"><b style=""><font size="2">شیشه چیست؟</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font size="2"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font size="2">معرفی انواع مواد مخدر ؛ شیشه</font></b></div><div style="text-align: center;"><font size="2"><br></font></div><div style="text-align: center;"><b style=""><font size="2">به قلم مسافر علی خدامی</font></b></div><div style="text-align: center;"><font size="2"><br></font></div><div style="text-align: center;"><img class="" height="276" alt="شیشه" width="400" src="http://congress60.org/EditorFiles/methamphetamine_crystals__i2005e1592_disp[1].jpg" style="color: rgb(70, 70, 70); font-family: Tahoma; font-size: small; text-align: justify; border: none;"></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><div><font size="2">انواع موادمخدر كه امروزه از مواد نسبتاً پر مصرف می باشد ، آیس ، شیشه یا كریستال است.&nbsp;</font></div></div> text/html 2018-07-03T20:05:33+01:00 c60seyedmostafa.mihanblog.com مسافر سید مصطفی مراسم امحا چهل تن مواد مخدر http://c60seyedmostafa.mihanblog.com/post/867 <div style="text-align: center;"><p dir="RTL" style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; text-align: justify; line-height: 16.5px; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="FA" style="font-size: 10pt; line-height: 20px; font-family: Tahoma, sans-serif;">به مناسبت هفته مبارزه با مواد مخدر در روز سه شنبه دوازدهم تیرماه 1397 با حضور اعضا نمایندگی‌های کنگره60 اصفهان و مسئولین استان اصفهان و دیده‌نان محترم مسافر کامران شریفیان چهل تن مواد مخدر در ورزشگاه نقش جهان امحا گردید.<o:p></o:p></span></p><div style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px;"><img src="http://up.c60.ir/repository/17157/EMHA/EMHA97%20%2850%29.JPG"></div><div style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px;"><br></div><div style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px;"><img src="http://up.c60.ir/repository/17157/EMHA/EMHA97-%2857%29.jpg" style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Tahoma, sans-serif; font-size: 13.3333px;"></div><div style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px;"><span lang="FA" style="font-size: 10pt; line-height: 20px; font-family: Tahoma, sans-serif;"><br></span></div><div style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px;"><span lang="FA" style="font-size: 10pt; line-height: 20px; font-family: Tahoma, sans-serif;"><b>به ادامه مطلب مراجعه کنید...</b></span></div></div> text/html 2018-07-02T10:07:41+01:00 c60seyedmostafa.mihanblog.com مسافر سید مصطفی کارگاه اموزشی عمومی روزپنج‌شنبه 1397/4/7 http://c60seyedmostafa.mihanblog.com/post/866 <div style="text-align: center;"><div style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px; text-align: start;"><div style="text-align: center;"><span lang="FA" style="line-height: 21.4667px;"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">به نام خدایی که عاشقی اش دل می خواهد نه دلیل</font></span></div><div style="text-align: center;"><span lang="FA" style="line-height: 21.4667px;"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><br></font></span></div><div style="text-align: center;"><span lang="FA" style="line-height: 21.4667px;"><span style="font-size: 13.3333px; font-family: Tahoma, sans-serif;">&nbsp;روز پنج‌شنبه 1397/4/7 جلسه دوازدهم از دور شانزدهم کارگاه‌های آموزشی عمومی کنگره 60 نمایندگی شیخ بهایی با نگهبانی&nbsp;</span><b style="font-size: 13.3333px; font-family: Tahoma, sans-serif;">&nbsp;</b><b style="font-size: 13.3333px; font-family: Tahoma, sans-serif;">مسافر حسین&nbsp;</b><span style="font-size: 13.3333px; font-family: Tahoma, sans-serif;">، استادی&nbsp;</span><b style="font-size: 13.3333px; font-family: Tahoma, sans-serif;">مسافر امیرحسین&nbsp;</b><span style="font-size: 13.3333px; font-family: Tahoma, sans-serif;">و دبیری موقت&nbsp;</span><b style="font-size: 13.3333px; font-family: Tahoma, sans-serif;">&nbsp;</b><b style="font-size: 13.3333px; font-family: Tahoma, sans-serif;">مسافر امید&nbsp;</b><span style="font-size: 13.3333px; font-family: Tahoma, sans-serif;"><font color="#222222">با دستور جلسه اول</font>:</span></span><span style="color: rgb(70, 70, 70); font-family: tahoma, geneva, sans-serif; font-size: 13px;"><b>آداب معاشرت ، ادب و بی ادبی ، تعادل و بی تعادلی</b></span><span style="font-family: Tahoma, sans-serif; font-size: 13.3333px;">&nbsp;و دستور جلسه دوم:</span><b style="font-family: Tahoma, sans-serif; font-size: 13.3333px;">جشن پنجمین سالروز رهایی و آزادی مسافر اصغر&nbsp;</b><span style="font-family: Tahoma, sans-serif; font-size: 13.3333px;">رأس ساعت 17 آغاز به کار نمود.</span></div></div><div style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px;"><span style="font-family: Tahoma, sans-serif; font-size: 13.3333px;"><br></span></div><div style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px;"><img src="http://up.c60.ir/repository/27473/ta%20asghar%20heydary/IMG_4106%20%28Copy%29.JPG"></div><div style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px;"><br></div><div style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px; text-align: start;"><div style="font-family: sans-serif; font-size: medium;"><span style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: small;">هدف کنگره درمان و تعادل اسمی نیست بلکه هدف کنگره درمان و تعادلی است که آن را بتوان در سرتاسر زندگی به کاربست و اینکه بتوان این دستور جلسات را در مواقع سخت زندگی عملی کرد و استفاده نمود</span></div></div></div> text/html 2018-06-30T13:17:59+01:00 c60seyedmostafa.mihanblog.com مسافر سید مصطفی همایش هفته مبارزه با مواد مخدر نمایندگی های کنگره60 اصفهان http://c60seyedmostafa.mihanblog.com/post/864 <div style="text-align: center;"><div style=""><font color="#222222" size="2"><b>همایش هفته مبارزه با مواد مخدر نمایندگی های کنگره60 اصفهان</b></font></div></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;">[<div id="15303641586446682"><style>.h_iframe-aparat_embed_frame{position:relative;} .h_iframe-aparat_embed_frame .ratio {display:block;width:100%;height:auto;} .h_iframe-aparat_embed_frame iframe {position:absolute;top:0;left:0;width:100%; height:100%;}</style><div class="h_iframe-aparat_embed_frame"> <span style="display: block;padding-top: 56.2%"></span><iframe width="100%" height="100%" allowfullscreen="true" webkitallowfullscreen="true" mozallowfullscreen="true" src="https://www.aparat.com/video/video/embed/videohash/j0J9H/vt/frame"></iframe></div></div>]</div> text/html 2018-06-29T17:51:23+01:00 c60seyedmostafa.mihanblog.com مسافر سید مصطفی همایش پیاده روی نمایندگی های کنگره60 اصفهان http://c60seyedmostafa.mihanblog.com/post/863 <div style="text-align: center;"><p dir="RTL" style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; text-align: justify; line-height: 16.5px; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="FA" style="font-size: 10pt; line-height: 20px; font-family: Tahoma, sans-serif;">به مناسبت هفته مبارزه با مواد مخدر همایش پیاده‌روی رها یافتگان کنگره60 در روز جمعه هشتم تیرماه 1397 با حضور اعضا نمایندگی‌های کنگره&nbsp;&nbsp;60 اصفهان و مسئولین استان اصفهان و دیده‌بانان محترم مسافر کامران شریفیان برگزار شد.<u1:p></u1:p><o:p></o:p></span></p><p dir="RTL" style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; line-height: 16.5px; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><img src="http://up.c60.ir/repository/17157/piyadeh/446639443_64611%20%28Copy%29.jpg"></p><div style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px; text-align: start;"><span lang="FA" style="font-size: 10pt; line-height: 20px; font-family: Tahoma, sans-serif;"><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: tahoma; font-size: 11px; line-height: 16.5px;"><b><span lang="FA" style="font-size: 10pt; line-height: 20px; font-family: Tahoma, sans-serif;">در ابتدا مسافران و هم‌سفران نمایندگی‌های کنگره60 اصفهان در ساعت شش صبح در ورزشگاه تختی صبحانه میل کردند.</span></b></p></span></div></div> text/html 2018-06-29T06:46:41+01:00 c60seyedmostafa.mihanblog.com مسافر سید مصطفی کارگاه آموزشی جهان بینی چهارشنبه؛ آداب معاشرت ، ادب و بی ادبی ، تعادل و بی تعادلی + فایل صوتی http://c60seyedmostafa.mihanblog.com/post/862 <div style="text-align: center;"><p style="text-align: start; color: rgb(70, 70, 70); font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px;"><span style="font-family: tahoma, geneva, sans-serif;"><span style="font-size: 13px;">جلسه دوازدهم از دوره شصت و دوم سری کارگاههای کنگره 60 با دستور جلسه "آداب معاشرت ، ادب و بی ادبی ، تعادل و بی تعادلی" ، در روز چهارشنبه مورخ 97/4/6 با استادی و نگهبانی مهندس و دبیری مسافر حامد راس ساعت 10 آغاز به کار نمود.</span></span></p><p style="color: rgb(70, 70, 70); font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px;"><img src="http://congress60.org/EditorFiles/Image/IMG_3507.JPG"></p><p style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px;"><font face="Tahoma" size="2">بی ادبی از جهل و نادانی انسان می آید، کسی که بی ادب است، کاملاً واضح است که جاهل و نادان است.&nbsp;</font></p><p style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px;"><font face="Tahoma" size="2">انسان هرچه آگاهی اش بالاتر برود، ادبش هم بالاتر می رود.</font></p><div><font face="Tahoma" size="2"><br></font></div></div>