آتــیـــــــــه سبــــــــــز ***** وبلاگ آتیه سبز : این وبلاگ در مورد مطالعات من در مورد درمان اعتیاد در کنگره 60 شعبه شیخ بهایی اصفهان و همچنین برای درج مطالب مفید برای کسانیکه میخواهند از اعتیاد به مواد مخدر درمان و رها بشوند ، آغاز بکار نموده است. http://c60seyedmostafa.mihanblog.com 2018-02-24T17:48:32+01:00 text/html 2018-02-24T10:45:54+01:00 c60seyedmostafa.mihanblog.com مسافر سید مصطفی گزارش جلسه عمومی روز پنجشنبه مورخ 1396/12/3 http://c60seyedmostafa.mihanblog.com/post/771 <div style="text-align: center;"><div style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px;"><b><span lang="FA" dir="RTL">به</span><span lang="FA" dir="RTL" style="font-size: 10pt; font-family: Tahoma, sans-serif;">&nbsp;نام قدرت مطلق الله</span></b></div><div style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px;"><b style="font-family: Tahoma, sans-serif; font-size: 10pt;"><br></b></div><div style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px;"><span style="font-size: 13.3333px; font-family: Tahoma, sans-serif;">روز پنج‌شنبه 96/12/3جلسه یازدهم از دور پانزدهم کارگاه‌های آموزشی عمومی کنگره 60 نمایندگی شیخ بهایی با نگهبانی&nbsp;</span><b style="font-size: 13.3333px; font-family: Tahoma, sans-serif;">مسافر علی</b><span style="font-size: 13.3333px; font-family: Tahoma, sans-serif;">، استادی&nbsp;</span><b style="font-size: 13.3333px; font-family: Tahoma, sans-serif;">مسافر مهدی&nbsp;</b><span style="font-size: 13.3333px; font-family: Tahoma, sans-serif;">و دبیر&nbsp;</span><b style="font-size: 13.3333px; font-family: Tahoma, sans-serif;">مسافر اکبر</b><span style="font-size: 13.3333px; font-family: Tahoma, sans-serif;">&nbsp;با دستور جلسه اول:&nbsp;<b>درختکاری&nbsp;</b></span><b style="font-size: 13.3333px; font-family: Tahoma, sans-serif;">&nbsp;</b><span style="font-size: 13.3333px; font-family: Tahoma, sans-serif;">و دستور جلسه دوم&nbsp;</span><b style="font-size: 13.3333px; font-family: Tahoma, sans-serif;">اولین سال رهایی مسافر مجید&nbsp;</b><span style="font-size: 13.3333px; font-family: Tahoma, sans-serif;">&nbsp;رأس ساعت 17 آغاز به کار نمود</span><span style="font-family: Tahoma, sans-serif; font-size: 13.3333px;"><b>.</b></span></div><div style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px;"><br></div><div style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px;"><img src="http://up.c60.ir/repository/17157/do/1/IMG_0241%20%28Copy%29.JPG"></div><div style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px;"><span style="font-family: Tahoma, sans-serif; font-size: 13.3333px;"><b><br></b></span></div><div style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Tahoma, sans-serif; font-size: 13.3333px; text-align: right;">&nbsp;ما انسان‌ها باید با سعی و تلاش خودمان ، علم و آگاهی‌مان را بالا ببریم تا بتوانیم به آن جایگاه اصلی که از آن انشعاب گرفتیم یا همان جایگاهی که یک روزی همه ما بوده‌ایم &nbsp;برسیم.</span></div></div> text/html 2018-02-22T08:37:54+01:00 c60seyedmostafa.mihanblog.com مسافر سید مصطفی پیام تصویری http://c60seyedmostafa.mihanblog.com/post/769 <div style="text-align: center;"><img src="http://up.c60.ir/repository/42952/%D9%BE%DB%8C%D8%A7%D9%85%20%D8%AA%D8%B5%D9%88%DB%8C%D8%B1%DB%8C/PicsArt_02-22-07.02.00.jpg"></div> text/html 2018-02-22T06:51:53+01:00 c60seyedmostafa.mihanblog.com مسافر سید مصطفی متن کامل سی دی گیرنده http://c60seyedmostafa.mihanblog.com/post/768 <div style="text-align: center;"><div><font size="2"><b>متن کامل سی دی گیرنده</b></font></div><div><font size="2"><b><br></b></font></div><div><img src="http://up.c60.ir/repository/41924/cd/GIRANDE/photo_2018-02-19_18-25-42.jpg"></div><div><font size="2"><b><br></b></font></div><div><font size="2"><b>به ادامه مطلب مراجعه کنید.</b></font></div><div><br></div></div> text/html 2018-02-20T15:44:10+01:00 c60seyedmostafa.mihanblog.com مسافر سید مصطفی طبیعت زیبا http://c60seyedmostafa.mihanblog.com/post/767 <img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://uupload.ir/files/dqct_img_20180220_170148_014.jpg " alt=""> text/html 2018-02-19T06:50:53+01:00 c60seyedmostafa.mihanblog.com مسافر سید مصطفی گفت و گو با بنیانگذار جمعیت احیای انسانی کنگره 60 http://c60seyedmostafa.mihanblog.com/post/766 <div style="text-align: center;"><div><b><font size="2">در محضر آقای مهندس دژاکام، بنیانگذار جمعیت احیای انسانی کنگرۀ 60 هستم. اینجانب رحمت فیضی به عنوان یکی ازاعضای جمعیت احیای انسانی کنگرۀ 60 برای مطرح نمودن سوالاتی چند، در ارتباط با کار و فعالیت ایشان در این مجموعه، به حضورشان رسیدم.</font></b></div><div><b><font size="2"><br></font></b></div><div><img src="http://ngosiran.ir/EditorFiles/Image/00as85das5d.jpg"></div><div><br></div><div><b><font size="2">به ادامه مطلب مراجعه کنید.</font></b></div><div><br></div></div> text/html 2018-02-16T10:54:40+01:00 c60seyedmostafa.mihanblog.com مسافر سید مصطفی گزارش جلسه عمومی روز پنجشنبه مورخ 1396/11/26 http://c60seyedmostafa.mihanblog.com/post/765 <div style="text-align: center; color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px;"><b><span lang="FA" dir="RTL">به</span><span lang="FA" dir="RTL" style="font-size: 10pt; font-family: Tahoma, sans-serif;">&nbsp;نام قدرت مطلق الله</span></b></div><div style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px;"><b style="font-family: Tahoma, sans-serif; font-size: 10pt;"><br></b></div><div style="text-align: center; color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px;"><span style="font-size: 13.3333px; font-family: Tahoma, sans-serif;">روز پنج‌شنبه 96/11/26جلسه دهم از دور پانزدهم کارگاه‌های آموزشی عمومی کنگره 60 نمایندگی شیخ بهایی با نگهبانی&nbsp;</span><b style="font-size: 13.3333px; font-family: Tahoma, sans-serif;">مسافر علی</b><span style="font-size: 13.3333px; font-family: Tahoma, sans-serif;">، استادی&nbsp;</span><b style="font-size: 13.3333px; font-family: Tahoma, sans-serif;">مسافر علی&nbsp;</b><span style="font-size: 13.3333px; font-family: Tahoma, sans-serif;">و دبیر&nbsp;</span><b style="font-size: 13.3333px; font-family: Tahoma, sans-serif;">مسافر اکبر</b><span style="font-size: 13.3333px; font-family: Tahoma, sans-serif;">&nbsp;با دستور جلسه اول:&nbsp;<b>وظایف راهنما و رهجو&nbsp;</b></span><b style="font-size: 13.3333px; font-family: Tahoma, sans-serif;">&nbsp;</b><span style="font-size: 13.3333px; font-family: Tahoma, sans-serif;">و دستور جلسه دوم&nbsp;</span><b style="font-size: 13.3333px; font-family: Tahoma, sans-serif;">اولین سال رهایی مسافر مسعود&nbsp;</b><span style="font-size: 13.3333px; font-family: Tahoma, sans-serif;">&nbsp;رأس ساعت 17 آغاز به کار نمود</span><span style="font-family: Tahoma, sans-serif; font-size: 13.3333px;"><b>.</b></span></div><div style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px;"><span style="font-family: Tahoma, sans-serif; font-size: 13.3333px;"><b><br></b></span></div><div style="text-align: center; color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px;"><img src="http://up.c60.ir/repository/17157/ggg/IMG_9566 (Copy).JPG"></div><div style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px;"><p class="MsoNormal" align="right" style="text-align: center; color: rgb(0, 0, 0); font-size: 11px; margin-bottom: 0.0001pt; line-height: 16.5px; direction: ltr; unicode-bidi: embed;"><span lang="FA" dir="RTL" style="font-size: 10pt; line-height: 20px; font-family: Tahoma, sans-serif;">اگر یک ره‌جو حتی اگر سفر خوبی ازنظر مصرف دارو داشته باشد ولی در پایان نتواند یک</span></p><p class="MsoNormal" align="right" style="text-align: center; color: rgb(0, 0, 0); font-size: 11px; margin-bottom: 0.0001pt; line-height: 16.5px; direction: ltr; unicode-bidi: embed;"><span lang="FA" dir="RTL" style="font-size: 10pt; line-height: 20px; font-family: Tahoma, sans-serif;">&nbsp;رابطه صحیح و اصولی با اعضای خانواده خود و یا همکاران خود و در کل با افراد جامعه</span></p><p class="MsoNormal" align="right" style="text-align: center; color: rgb(0, 0, 0); font-size: 11px; margin-bottom: 0.0001pt; line-height: 16.5px; direction: ltr; unicode-bidi: embed;"><span lang="FA" dir="RTL" style="font-size: 10pt; line-height: 20px; font-family: Tahoma, sans-serif;">&nbsp;برقرار کند این شخص هنوز به تعادل لازم نرسیده است.<o:p></o:p></span></p><div><span lang="FA" dir="RTL" style="font-size: 10pt; line-height: 20px; font-family: Tahoma, sans-serif;"><br></span></div></div> text/html 2018-02-15T05:28:42+01:00 c60seyedmostafa.mihanblog.com مسافر سید مصطفی کارگاه آموزشی جهان‌ بینی؛ وظایف راهنما و رهجو http://c60seyedmostafa.mihanblog.com/post/764 <div style="text-align: center;"><p style="color: rgb(70, 70, 70); font-family: Tahoma;"><span style="font-family: tahoma, geneva, sans-serif;"><font size="2">به نام خدا</font></span></p><p style="text-align: center; color: rgb(70, 70, 70); font-family: Tahoma;"><font size="2"><span style="font-family: tahoma, geneva, sans-serif;">این جلسه دهمین جلسه از دوره شصت و یکم سری کارگاههای آموزشی کنگره 60 با دستور جلسه <b>وظایف راهنما و رهجو</b> در روز چهارشنبه 96/12/25 به نگهبانی و استادی مهندس و دبیری همسفر فهیمه راس ساعت 9:50 آغاز به کار نمود.</span></font></p><p style="color: rgb(70, 70, 70); font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px;"><span style="font-family: tahoma, geneva, sans-serif;"><span style="font-size: 13px;"><img alt="" src="http://congress60.org/EditorFiles/Image/IMG_7947.JPG" style="border: none; width: 500px; height: 375px;"></span></span></p><p style="color: rgb(70, 70, 70); font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px;"><span style="font-family: tahoma, geneva, sans-serif;"><span style="font-size: 13px;"></span></span></p><p style=""><font color="#464646" face="tahoma, geneva, sans-serif"><span style="font-size: 13px;">عشق شما این است که رهجو را به رهایی می رسانید، با خود رهجو کاری ندارید، وقتی</span></font></p><p style=""><font color="#464646" face="tahoma, geneva, sans-serif"><span style="font-size: 13px;">&nbsp;رهجو به رهایی می رسد، عشق می کنید و انرژی می گیرد...</span></font></p><div><br></div></div> text/html 2018-02-11T05:15:05+01:00 c60seyedmostafa.mihanblog.com مسافر سید مصطفی متن کامل سی دی موج و ذره http://c60seyedmostafa.mihanblog.com/post/763 <div style="text-align: center;"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">متن کامل سی دی موج و ذره</font></div><div style="text-align: justify;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><img src="http://up.c60.ir/repository/41924/cd/mojvazare/photo_2018-02-07_14-59-03.jpg"></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><font size="2">به ادامه مطلب مراجعه کنید....</font></div> text/html 2018-02-09T11:40:20+01:00 c60seyedmostafa.mihanblog.com مسافر سید مصطفی گزارش جلسه عمومی روز پنجشنبه مورخ 1396/11/19 http://c60seyedmostafa.mihanblog.com/post/762 <div style="text-align: center;"><div style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px;"><b><span lang="FA" dir="RTL">به</span><span lang="FA" dir="RTL" style="font-size: 10pt; font-family: Tahoma, sans-serif;">&nbsp;نام قدرت مطلق الله</span></b></div><div style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px;"><b style="font-family: Tahoma, sans-serif; font-size: 10pt;"><br></b></div><div style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px;"><span style="font-size: 13.3333px; font-family: Tahoma, sans-serif;">روز پنج‌شنبه 96/11/19جلسه نهم از دور پانزدهم کارگاه‌های آموزشی عمومی کنگره 60 نمایندگی شیخ بهایی با نگهبانی&nbsp;</span><b style="font-size: 13.3333px; font-family: Tahoma, sans-serif;">مسافر علی</b><span style="font-size: 13.3333px; font-family: Tahoma, sans-serif;">، استادی&nbsp;</span><b style="font-size: 13.3333px; font-family: Tahoma, sans-serif;">مسافر محید&nbsp;</b><span style="font-size: 13.3333px; font-family: Tahoma, sans-serif;">و دبیر&nbsp;</span><b style="font-size: 13.3333px; font-family: Tahoma, sans-serif;">مسافر اکبر</b><span style="font-size: 13.3333px; font-family: Tahoma, sans-serif;">&nbsp;با دستور جلسه اول:&nbsp;<b>وادی ششم&nbsp;</b></span><b style="font-size: 13.3333px; font-family: Tahoma, sans-serif;">&nbsp;</b><span style="font-size: 13.3333px; font-family: Tahoma, sans-serif;">و دستور جلسه دوم&nbsp;</span><b style="font-size: 13.3333px; font-family: Tahoma, sans-serif;">سومین سال رهایی مسافر حسین</b><span style="font-size: 13.3333px; font-family: Tahoma, sans-serif;">&nbsp;رأس ساعت 17 آغاز به کار نمود</span><span style="font-family: Tahoma, sans-serif; font-size: 13.3333px;"><b>.</b></span></div><div style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px;"><span style="font-family: Tahoma, sans-serif; font-size: 13.3333px;"><b><br></b></span></div><div style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px;"><img src="http://up.c60.ir/repository/17157/tavoolog/ha/IMG_9097%20%28Copy%29.JPG"></div><div style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px;"><span style="font-family: Tahoma, sans-serif; font-size: 13.3333px;"><b><br></b></span></div><div style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Tahoma, sans-serif; font-size: 13.3333px; text-align: right;"><b>عقل فرمانروایی است که حکم اشتباه نمی‌دهد&nbsp; مگر اینکه ما اطلاعات غلطی به او بدهیم .</b></span></div></div> text/html 2018-02-08T04:07:29+01:00 c60seyedmostafa.mihanblog.com مسافر سید مصطفی متن کامل سی دی تشخیص http://c60seyedmostafa.mihanblog.com/post/761 <div style="text-align: center;"><div><b><font size="2">متن کامل سی دی تشخیص</font></b></div><div><br></div></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><img src="http://up.c60.ir/repository/41924/cd/tashkhis/photo_2018-02-03_13-03-20.jpg"></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><b><font size="2">به ادامه مطلب مراجعه کنید...</font></b></div><div style="text-align: center;"><br></div> text/html 2018-02-08T03:43:00+01:00 c60seyedmostafa.mihanblog.com مسافر سید مصطفی کارگاه آموزشی جهان بینی چهارشنبه، وادی ششم http://c60seyedmostafa.mihanblog.com/post/760 <p style="text-align: center; color: rgb(70, 70, 70); font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px;"><span style="font-family: tahoma, geneva, sans-serif;"><span style="font-size: 13px;">جلسه هشتم از دوره شصت و یکم سری کارگاههای آموزشی کنگره 60 با دستور جلسه وادی ششم&nbsp;<b>(حکم عقل را در قالب فرمانده، کاملاً اجراء نماییم)</b>&nbsp;در روز چهارشنبه مورخ 96/11/17 با استادی و نگهبانی مهندس و دبیری خانم فهیمه راس ساعت 9:45 آغاز به کار نمود.</span></span></p><p style="text-align: center; color: rgb(70, 70, 70); font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px;"><span style="font-family: tahoma, geneva, sans-serif;"><span style="font-size: 13px;"><img alt="" src="http://congress60.org/EditorFiles/Image/a8s5d4a5sd(1).jpg" style="border: none; width: 500px; height: 348px;"></span></span></p><p style="text-align: center; color: rgb(70, 70, 70); font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px;"><span style="font-family: tahoma, geneva, sans-serif;"><span style="font-size: 13px;"><br></span></span></p><p style="text-align: center; color: rgb(70, 70, 70); font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px;"><span style="font-family: tahoma, geneva, sans-serif;"><span style="font-size: 13px;"></span></span></p><p style="text-align: center;"><font face="tahoma, geneva, sans-serif"><span style="font-size: 13px;">ما دو راهنما داریم، راهنمای بیرون و راهنمای درون. راهنمای درون ما عقل ماست. جالب اینکه همه&nbsp;</span></font></p><p style="text-align: center;"><font face="tahoma, geneva, sans-serif"><span style="font-size: 13px;">ما دارای عقل هستیم و صدای عقل را می شنویم. امکان ندارد ما وقتی می خواهیم کاری&nbsp;</span></font></p><p style="text-align: center;"><font face="tahoma, geneva, sans-serif"><span style="font-size: 13px;">را انجام بدهیم، صدای عقل را نشنویم. صدای عقل، همان صدای روح است.</span></font></p><div><font face="tahoma, geneva, sans-serif"><span style="font-size: 13px;"><br></span></font></div> text/html 2018-02-07T01:42:00+01:00 c60seyedmostafa.mihanblog.com مسافر سید مصطفی همایش دوچرخه سواری اعضاء نمایندگی های کنگره 60 اصفهان http://c60seyedmostafa.mihanblog.com/post/759 <div style="text-align: center;"><b><br></b></div><div style="text-align: center;"><div><span lang="FA" style="font-size: 10pt; line-height: 20px; font-family: Tahoma, sans-serif;"><span style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 13.3333px;"><b>&nbsp;گزارش تصویری روز سه شنبه 1396/11/17 از اعضاء نمایندگی‌های کنگره 60 اصفهان&nbsp; درحمایت از سه‌شنبه‌های بدون خودرو دراصفهان در جهت حفظ محیط زیست و جلوگیری از آلودگی هوا</b></span></span></div></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><img src="http://up.c60.ir/repository/17157/do/4_6039787374769079090.jpg"></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><b style="color: rgb(34, 34, 34); font-family: Tahoma, sans-serif; font-size: 13.3333px;">هوای اصفهان را داریم</b></div><div style="text-align: center;"><br></div> text/html 2018-02-02T11:40:04+01:00 c60seyedmostafa.mihanblog.com مسافر سید مصطفی گزارش جلسه عمومی روز پنج شنبه مورخ 96/11/12 http://c60seyedmostafa.mihanblog.com/post/758 <div style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px; text-align: center;"><b><span lang="FA" dir="RTL">به</span><span lang="FA" dir="RTL" style="font-size: 10pt; font-family: Tahoma, sans-serif;">&nbsp;نام قدرت مطلق الله</span></b></div><div style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px; text-align: center;"><b style="font-family: Tahoma, sans-serif; font-size: 10pt;"><br></b></div><div style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px; text-align: center;"><span style="font-size: 13.3333px; font-family: Tahoma, sans-serif;">روز پنج‌شنبه 96/11/12جلسه هشتم&nbsp; از دور پانزدهم کارگاه‌های آموزشی عمومی کنگره 60 نمایندگی شیخ بهایی با نگهبانی&nbsp;</span><b style="font-size: 13.3333px; font-family: Tahoma, sans-serif;">مسافر علی</b><span style="font-size: 13.3333px; font-family: Tahoma, sans-serif;">، استادی&nbsp;</span><b style="font-size: 13.3333px; font-family: Tahoma, sans-serif;">مسافر رضا&nbsp;</b><span style="font-size: 13.3333px; font-family: Tahoma, sans-serif;">و دبیر&nbsp;</span><b style="font-size: 13.3333px; font-family: Tahoma, sans-serif;">مسافر اکبر</b><span style="font-size: 13.3333px; font-family: Tahoma, sans-serif;">&nbsp;با دستور جلسه اول:&nbsp;<b>OT</b></span><b style="font-size: 13.3333px; font-family: Tahoma, sans-serif;">&nbsp;</b><span style="font-size: 13.3333px; font-family: Tahoma, sans-serif;">و دستور جلسه دوم&nbsp;</span><b style="font-size: 13.3333px; font-family: Tahoma, sans-serif;">هفتمین سال رهایی مسافر علیرضا&nbsp;</b><span style="font-size: 13.3333px; font-family: Tahoma, sans-serif;">&nbsp;رأس ساعت 17 آغاز به کار نمود</span><span style="font-family: Tahoma, sans-serif; font-size: 13.3333px;"><b>.</b></span></div><div style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px; text-align: center;"><span style="font-family: Tahoma, sans-serif; font-size: 13.3333px;"><b><br></b></span></div><div style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px; text-align: center;"><img src="http://up.c60.ir/repository/17157/fo/IMG_8400%20%28Copy%29.JPG" style="background: none 0px 0px repeat scroll rgb(43, 87, 151); border: 3px double rgb(51, 0, 0); margin: 0px 0px 5px; padding: 7px; border-radius: 3px;"></div><div style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px; text-align: center;"><br></div><div style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px; text-align: center;"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Tahoma, sans-serif; font-size: 13.3333px; text-align: right;">مسافران بدانند این اوتی که به این راحتی در دسترس آن‌ها قرار دارد زحمات زیادی برای آن</span></div><div style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px; text-align: center;"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Tahoma, sans-serif; font-size: 13.3333px; text-align: right;"><br></span></div><div style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px; text-align: center;"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Tahoma, sans-serif; font-size: 13.3333px; text-align: right;">&nbsp;کشیده شده والان هم خیلی افراد در پشت پرده‌در حال خدمت می‌باشند</span></div><div style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px; text-align: center;"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Tahoma, sans-serif; font-size: 13.3333px; text-align: right;"><br></span></div><div style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px; text-align: center;"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Tahoma, sans-serif; font-size: 13.3333px; text-align: right;">&nbsp;تا مسافران بتوانند به‌راحتی به درمان برسند</span></div> text/html 2018-02-02T08:46:53+01:00 c60seyedmostafa.mihanblog.com مسافر سید مصطفی کارگاه آموزشی جهان بینی چهارشنبه، OT http://c60seyedmostafa.mihanblog.com/post/757 <div style="text-align: center;"><p style="color: rgb(34, 34, 34); font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px;"><span style="font-family: tahoma, geneva, sans-serif;"><span style="font-size: 13px;">به نام خدا</span></span></p><p style="color: rgb(34, 34, 34); font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px; text-align: start;"><br><span style="font-family: tahoma, geneva, sans-serif;"><span style="font-size: 13px;">این جلسه ، هفتمین جلسه از دوره شصت و یکم سری کارگاههای آموزشی کنگره 60 با دستور جلسه&nbsp;<b>OT&nbsp;</b>در روز چهارشنبه مورخ 96/11/11 با نگهبانی و استادی مهندس و دبیری خانم فهیمه راس ساعت 9:30 آغاز به کار نمود.</span></span></p><p style="color: rgb(34, 34, 34); font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px;"><span style="font-family: tahoma, geneva, sans-serif;"><span style="font-size: 13px;"><img alt="" src="http://congress60.org/EditorFiles/Image/aaa74512451.jpg" style="background: none 0px 0px repeat scroll rgb(43, 87, 151); border: none; margin: 0px 0px 5px; padding: 7px; border-radius: 3px; width: 500px; height: 375px;"></span></span></p><p style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px;"><font face="Tahoma" size="2"><b>ما می گوییم تریاک و سوء مصرف، الآن داروهایی مثل لورازپام ،&nbsp;</b></font></p><p style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px;"><font face="Tahoma" size="2"><b>کلونازپام و روان گردان به مراتب وحشتناک تر از موادمخدر هستند...</b></font></p><div><font face="Tahoma" size="2"><b><br></b></font></div></div> text/html 2018-02-01T01:52:07+01:00 c60seyedmostafa.mihanblog.com مسافر سید مصطفی متن کامل سی دی هستی http://c60seyedmostafa.mihanblog.com/post/756 <div style="text-align: center;"><b><font size="2">متن کامل سی دی هستی</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font size="2"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><img src="http://up.c60.ir/repository/41924/cd/hasti/photo_2018-01-29_11-04-43.jpg"></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><font size="2">به ادامه مطلب مراجعه کنید...</font></div> text/html 2018-01-27T08:23:34+01:00 c60seyedmostafa.mihanblog.com مسافر سید مصطفی گزارش جلسه عمومی روز پنج شنبه مورخ 96/11/5 http://c60seyedmostafa.mihanblog.com/post/755 <div class="theme-designer-com-post-text" style="margin: 0px 0px 8px; font-size: 12px; line-height: 20px; color: rgb(34, 34, 34);"><div class="imgboxsadjad imgmargsadjad"><div style="text-align: center;"><p class="MsoNormal" align="center" style="margin-bottom: 0.0001pt; line-height: 13.5pt; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; direction: ltr; unicode-bidi: embed;"><b><span lang="FA" dir="RTL" style="font-size: 10pt; font-family: Tahoma, sans-serif;">به نام قدرت مطلق الله</span></b></p><div><b style="font-family: Tahoma, sans-serif; font-size: 10pt;"><br></b></div><div><span style="font-family: Tahoma, sans-serif; font-size: 13.3333px;">روز پنج‌شنبه 96/11/5جلسه هفتم&nbsp; از دور پانزدهم کارگاه‌های آموزشی عمومی کنگره 60 نمایندگی شیخ بهایی با نگهبانی&nbsp;</span><b style="font-family: Tahoma, sans-serif; font-size: 13.3333px;">مسافر علی</b><span style="font-family: Tahoma, sans-serif; font-size: 13.3333px;">، استادی&nbsp;</span><b style="font-family: Tahoma, sans-serif; font-size: 13.3333px;">مسافر رضا&nbsp;</b><span style="font-family: Tahoma, sans-serif; font-size: 13.3333px;">و دبیر&nbsp;</span><b style="font-family: Tahoma, sans-serif; font-size: 13.3333px;">مسافر مجید</b><span style="font-family: Tahoma, sans-serif; font-size: 13.3333px;">&nbsp;با دستور جلسه اول:&nbsp;</span><b style="font-family: Tahoma, sans-serif; font-size: 13.3333px;">سم زدایی یا سم نزدایی&nbsp;&nbsp;</b><span style="font-family: Tahoma, sans-serif; font-size: 13.3333px;">و دستور جلسه دوم&nbsp;</span><b style="font-family: Tahoma, sans-serif; font-size: 13.3333px;">اولین سال رهایی مسافر امیرحسین&nbsp;</b><span style="font-family: Tahoma, sans-serif; font-size: 13.3333px;">&nbsp;رأس ساعت 17 آغاز به کار نمود</span><b style="font-family: Tahoma, sans-serif; font-size: 10pt;">&nbsp;</b></div><p class="MsoNormal" align="center" style="margin-bottom: 0.0001pt; line-height: 13.5pt; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; direction: ltr; unicode-bidi: embed;"><img src="http://up.c60.ir/repository/17157/taleghani/IMG_8049%20%28Copy%29.JPG"></p><p class="MsoNormal" align="right" style="text-align: center; margin-bottom: 0.0001pt; line-height: 18px; direction: ltr; unicode-bidi: embed;"><span lang="FA" dir="RTL" style="font-size: 10pt; line-height: 20px; font-family: Tahoma, sans-serif;">&nbsp;مواد مخدر اصلاً سم نیست، ممکن است برای شخصی که تاکنون مصرف نداشته است به‌صورت</span></p><p class="MsoNormal" align="right" style="text-align: center; margin-bottom: 0.0001pt; line-height: 18px; direction: ltr; unicode-bidi: embed;"><span lang="FA" dir="RTL" style="font-size: 10pt; line-height: 20px; font-family: Tahoma, sans-serif;">&nbsp;سم عمل کند و اگر زیاد مصرف کند کشنده باشد ولی یک مصرف‌کننده وقتی&nbsp;</span></p><p class="MsoNormal" align="right" style="text-align: center; margin-bottom: 0.0001pt; line-height: 18px; direction: ltr; unicode-bidi: embed;"><span lang="FA" dir="RTL" style="font-size: 10pt; line-height: 20px; font-family: Tahoma, sans-serif;">مصرف نکند در خماری&nbsp;می ماند .</span><span style="font-family: Tahoma, sans-serif; font-size: 8.5pt;">&nbsp;</span></p><div><span style="font-family: Tahoma, sans-serif; font-size: 8.5pt;"><br></span></div></div></div></div><a href="http://sheikhbahaeic60.mihanblog.com/post/3216" style="font-size: 12px; color: rgb(255, 255, 255); font-family: Tahoma, Verdana, sans-serif; text-decoration-line: none; transition: all 400ms ease-in;"></a> text/html 2018-01-25T05:35:00+01:00 c60seyedmostafa.mihanblog.com مسافر سید مصطفی کارگاه آموزشی جهان بینی چهارشنبه، سم زدایی یا سم نزدایی http://c60seyedmostafa.mihanblog.com/post/754 <div style="text-align: center;"><p style="color: rgb(34, 34, 34); font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px;"><span style="font-family: tahoma, geneva, sans-serif;"><span style="font-size: 13px;">به نام خدا</span></span><br>&nbsp;</p><p style="color: rgb(34, 34, 34); font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px; text-align: start;"><span style="font-family: tahoma, geneva, sans-serif;"><span style="font-size: 13px;">این جلسه، ششمین جلسه از دوره شصت و یکم کارگاههای آموزشی کنگره 60 با دستور جلسه&nbsp;<b>سم زدایی یا سم نزدایی&nbsp;</b>در روز چهارشنبه مورخ 96/11/4 با استادی و نگهبانی مهندس و دبیری همسفر فهیمه راس ساعت 9:30 آغاز به کار نمود.</span></span></p><p style="color: rgb(70, 70, 70); font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px;"><img src="http://congress60.org/EditorFiles/Image/a87sd4asd.jpg"></p><p style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px;"><font color="#464646" face="tahoma, geneva, sans-serif"><span style="font-size: 13px;">برای درمان اعتیاد طرح های بسیار زیادی داده شد که خیلی وقت ها آدم از دانستنش گریه اش</span></font></p><p style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px;"><font color="#464646" face="tahoma, geneva, sans-serif"><span style="font-size: 13px;">&nbsp;می گیرد. کسی که بیهوشی و urod را مطرح کرده است، تقصیر نداشت، اگر اصل&nbsp;</span></font></p><p style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px;"><font color="#464646" face="tahoma, geneva, sans-serif"><span style="font-size: 13px;">مسئله را می دانست، امکان نداشت، چنین طرحی را ارائه دهد...</span></font></p><div><font color="#464646" face="tahoma, geneva, sans-serif"><span style="font-size: 13px;"><br></span></font></div></div> text/html 2018-01-23T08:17:48+01:00 c60seyedmostafa.mihanblog.com مسافر سید مصطفی مراسم پیمان چهارمین گروه از قبول شدگان آزمون سراسری 96 http://c60seyedmostafa.mihanblog.com/post/753 <div style="text-align: center;"><p style="color: rgb(70, 70, 70); font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px; text-align: start;"><span style="font-family: tahoma, geneva, sans-serif;"><span style="font-size: 13px;"><strong>روز دوشنبه 2 بهمن 96 نمایندگی آکادمی کنگره 60 میزبان مراسم پیمان چهارمین گروه از قبول شدگان آزمون سراسری اردیبهشت ماه 96 بود. این رویداد با حضور بیش از 70 نفر از پذیرفته‌شدگان صورت گرفت که در پایان موفق به اخذ شال و جایگاه کمک راهنمایی گردیدند.<br>در ادامه مشروح سخنان مهندس و تصاویر این روز را می‌توانید مطالعه و مشاهده نمایید.</strong></span></span></p><p style="color: rgb(70, 70, 70); font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px;"><span style="font-size: 10.6667px;">.</span><span style="font-family: tahoma, geneva, sans-serif;"><span style="font-size: 13px;"><img alt="" src="http://congress60.org/EditorFiles/Image/01(27).jpg" style="border: none; width: 500px; height: 375px;"></span></span></p><p style="color: rgb(70, 70, 70); font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px;"><br></p></div> text/html 2018-01-19T02:26:36+01:00 c60seyedmostafa.mihanblog.com مسافر سید مصطفی کارگاه آموزشی جهان‌بینی؛ وادی پنجم http://c60seyedmostafa.mihanblog.com/post/751 <div style="text-align: center;"><p style="color: rgb(34, 34, 34); font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px;"><span style="font-size: 13px;"><span style="font-family: tahoma, geneva, sans-serif;">این جلسه، جلسه پنجم از سری کارگاههای آموزشی کنگره 60 با دستور جلسه&nbsp;<b>وادی پنجم، در جهان ما تفکر قدرت مطلق حل نیست، بلکه توام با رفتن و رسیدن آن را کامل می نماید</b>، در روز چهارشنبه 27 دی ماه 96 به نگهبانی و استادی مهندس و دبیری همسفر فهیمه در راعت 9:30 آغاز به کار نمود.</span></span></p><p style="color: rgb(70, 70, 70); font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px;"><img src="http://congress60.org/EditorFiles/Image/IMG_7959.JPG"></p><p style="color: rgb(70, 70, 70); font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px;"><span style="font-size: 13px;"><span style="font-family: tahoma, geneva, sans-serif;"></span></span></p><p style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px;"><font color="#464646" face="tahoma, geneva, sans-serif"><span style="font-size: 13px;">در وادی پنجم هم می گوید که افکار را باید به عمل تبدیل کنیم. اگر می خواهیم وارد مرحله سازندگی</span></font></p><p style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px;"><font color="#464646" face="tahoma, geneva, sans-serif"><span style="font-size: 13px;"><br></span></font></p><p style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px;"><font color="#464646" face="tahoma, geneva, sans-serif"><span style="font-size: 13px;">&nbsp;بشویم، باید عمل کنیم، اولین قدم این است برگشت کنیم، یعنی توبه کنیم...</span></font></p></div> text/html 2018-01-17T07:16:49+01:00 c60seyedmostafa.mihanblog.com مسافر سید مصطفی نوشتار وادی پنجم http://c60seyedmostafa.mihanblog.com/post/749 <div style="text-align: center;"><b><font size="2">نوشتار وادی پنجم</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font size="2"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><img src="http://uupload.ir/files/b49r_656akram02215.jpeg"></div><div style="text-align: center;"><b><font size="2"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font size="2">به ادامه مطلب مراجعه کنید..</font></b></div> text/html 2018-01-14T07:05:47+01:00 c60seyedmostafa.mihanblog.com مسافر سید مصطفی جشن تولد شانزدهمین سال رهایی دیده بان محترم آقای احمد حکیمی http://c60seyedmostafa.mihanblog.com/post/747 <div style="text-align: center;"><div align="center" style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px;"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">جشن تولد شانزدهمین سال رهایی دیده بان محترم آقای&nbsp;<b>احمد حکیمی</b>&nbsp;با استادی دیده بان محترم آقای&nbsp;<b>کامران شریفیان</b>&nbsp;و با حضور پرشور ایجنت ها ، اسیستانت ها ، کمک راهنمایان و&nbsp; مرزبانان نمایندگی های اصفهان در شعبۀ سلمان فارسی برگزار گردید.</font></div><div align="center" style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px;"><br><div align="center"><img src="http://up.c60.ir/repository/27533/961021/tav-hak/IMG_6339%20(Copy).JPG"></div></div></div> text/html 2018-01-13T05:47:30+01:00 c60seyedmostafa.mihanblog.com مسافر سید مصطفی کارگاه آموزشی جهان‌ بینی؛ غذای ما دوای ما، دوای ما غذای ما http://c60seyedmostafa.mihanblog.com/post/745 <div style="text-align: center;"><div style="color: rgb(70, 70, 70); font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px;"><span style="font-family: tahoma, geneva, sans-serif;"><span style="font-size: 13px;">چهارمین جلسه از دوره شصت و یکم سری کارگاههای آموزشی کنگره 60 با دستورجلسه&nbsp;<b>غذای ما دوای ما، دوای ما غذای ما&nbsp;</b>در روز چهارشنبه 96/10/20 به استادی و نگهبانی مهندس و دبیری همسفر فهیمه راس ساعت 9:40 آغاز به کار نمود.&nbsp;</span></span></div><div style="color: rgb(70, 70, 70); font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px; text-align: start;"><span style="font-family: tahoma, geneva, sans-serif;"><span style="font-size: 13px;"><br></span></span></div><div style="color: rgb(70, 70, 70); font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px;"><span style="font-family: tahoma, geneva, sans-serif;"><span style="font-size: 13px;"><img alt="" src="http://congress60.org/EditorFiles/Image/IMG_7946.JPG" style="background: none 0px 0px repeat scroll rgb(43, 87, 151); border: none; margin: 0px 0px 5px; padding: 7px; border-radius: 3px; width: 500px; height: 375px;"></span></span></div><div style="color: rgb(70, 70, 70); font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px;"><span style="font-family: tahoma, geneva, sans-serif;"><span style="font-size: 13px;"><br></span></span></div><div style="font-size: 12px; color: rgb(70, 70, 70); font-family: Tahoma;"><span style="font-family: tahoma, geneva, sans-serif;"><div style="font-family: Tahoma;"><font size="2">یکسری از موادغذایی است که از طبیعت و میوه جات می گیریم، نگویید گران است، چون خدا&nbsp;</font></div><div style="font-family: Tahoma;"><font size="2"><br></font></div><div style="font-family: Tahoma;"><font size="2">نکند که شما بیماری MS بگیرید، لااقل ماهی یک میلیون تومان هزینه داروهایتان است.</font></div></span></div></div> text/html 2018-01-12T12:49:34+01:00 c60seyedmostafa.mihanblog.com مسافر سید مصطفی گزارش جلسه عمومی روز پنج شنبه مورخ 96/10/21 http://c60seyedmostafa.mihanblog.com/post/744 <div style="text-align: center;"><p class="MsoNormal" align="center" style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; margin-bottom: 0.0001pt; line-height: 18px; direction: ltr; unicode-bidi: embed;"><b><span lang="FA" dir="RTL" style="font-size: 10pt; line-height: 20px; font-family: Tahoma, sans-serif;">به نام قدرت مطلق الله</span></b><span style="font-size: 10pt; line-height: 20px; font-family: Tahoma, sans-serif;"><o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px;"></p><p class="MsoNormal" align="center" style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; margin-bottom: 0.0001pt; line-height: 18px; direction: ltr; unicode-bidi: embed;"><span lang="FA" dir="RTL" style="font-size: 10pt; line-height: 20px; font-family: Tahoma, sans-serif;">روز پنج‌شنبه 96/10/21جلسه پنجم&nbsp; از دور پانزدهم کارگاه‌های آموزشی عمومی کنگره 60 نمایندگی شیخ بهایی با نگهبانی&nbsp;<b>مسافر علی</b>، استادی&nbsp;<b>مسافر مجید&nbsp;</b>و دبیر&nbsp;<b>مسافر مجید</b>&nbsp;با دستور جلسه اول:&nbsp;<b>غذای ما دوای ما، دوای ما غذای ما</b>&nbsp;و دستور جلسه دوم&nbsp;<b>اولین سال رهایی مسافر علی</b>&nbsp;رأس ساعت 17 آغاز به کار نمود.<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" align="center" style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; margin-bottom: 0.0001pt; line-height: 18px; direction: ltr; unicode-bidi: embed;"><img src="http://up.c60.ir/repository/17157/ali/IMG_7118 (Copy).JPG"></p><p class="MsoNormal" align="center" style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; margin-bottom: 0.0001pt; line-height: 18px; direction: ltr; unicode-bidi: embed;"><span style="font-family: Tahoma, sans-serif; font-size: 13.3333px; text-align: right;">ما باید در نوع، مقدار و مدل غذاهایی که استفاده می‌کنیم دقت کنیم&nbsp;</span></p><p class="MsoNormal" align="center" style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; margin-bottom: 0.0001pt; line-height: 18px; direction: ltr; unicode-bidi: embed;"><span style="font-family: Tahoma, sans-serif; font-size: 13.3333px; text-align: right;"><br></span></p><p class="MsoNormal" align="center" style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; margin-bottom: 0.0001pt; line-height: 18px; direction: ltr; unicode-bidi: embed;"><span style="font-family: Tahoma, sans-serif; font-size: 13.3333px; text-align: right;">.تا غذای ما دوای ما باشد و دوای ما غذای ما</span></p></div> text/html 2018-01-08T01:36:18+01:00 c60seyedmostafa.mihanblog.com مسافر سید مصطفی گزارش تصویری از مراسم پیمان و اهدای شال مرزبانان پارک مورخ 96/10/15 http://c60seyedmostafa.mihanblog.com/post/743 <div style="text-align: center;"><div align="center"><font size="3" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif">گزارش تصویری از مراسم پیمان و اهدای شال مرزبانان&nbsp; مسافرو&nbsp; همسفر<br></font></div><div align="center"><font size="3" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif">نمایندگی پارک شهدای شهرداری با حضور دیده بان گرامی</font><span style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: medium;">&nbsp;<br></span></div><div align="center"><span style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: medium;">آقای کامران شریفیان مورخ 96/10/15</span></div><div><span style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: medium;"><br></span></div><div align="center"><div align="center" style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px;"><img src="http://up.c60.ir/repository/17545/IMG_0905%20%28Copy%29.JPG" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom" style="background: none 0px 0px repeat scroll rgb(43, 87, 151); border: 3px double rgb(51, 0, 0); margin: 0px 0px 5px; padding: 7px; border-radius: 3px;"></div><div align="center" style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px;"><br></div><div align="center" style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px;"><img src="http://up.c60.ir/repository/14901/%D8%A7%D9%87%D8%AF%D8%A7%DB%8C%20%D8%B4%D8%A7%D9%84%20%D9%85%D8%B1%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86%DB%8C%20%D9%BE%D8%A7%D8%B1%DA%A9/IMG_7048.JPG" class="image-preview" style="background: none 0px 0px repeat scroll rgb(43, 87, 151); border: 3px double rgb(51, 0, 0); margin: 0px 0px 5px; padding: 7px; border-radius: 3px;"></div><div><br></div></div></div> text/html 2018-01-05T12:56:05+01:00 c60seyedmostafa.mihanblog.com مسافر سید مصطفی کارگاه آموزشی جهان بینی چهارشنبه http://c60seyedmostafa.mihanblog.com/post/742 <div style="text-align: center;"><div style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px;"><b><div><span style="font-family: tahoma, geneva, sans-serif; font-size: 13px; font-weight: 400;">سومین جلسه از دوره شصت و یکم کارگاههای آموزشی کنگره 60 با دستور جلسه&nbsp;</span><b style="font-family: tahoma, geneva, sans-serif; font-size: 13px;">کمک کنگره به من و خدمت من به کنگره</b><span style="font-family: tahoma, geneva, sans-serif; font-size: 13px; font-weight: 400;">&nbsp;در روز چهارشنبه 96/10/13 به استادی و نگهبانی مهندس و دبیری همسفر فهیمه راس ساعت 09:45 آغاز به کار نمود.</span></div><div><br></div></b></div><div style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px;"><img src="http://congress60.org/EditorFiles/Image/IMG_7943(1).JPG"></div><div style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px;"><b><br></b></div><div style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px;"><p dir="RTL"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">همه ی ما در کنگره بایستی کار کنیم و خوشبختانه به بهترین نحو ممکن کار می کنیم، ما در سراسر</font></p><p dir="RTL"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">&nbsp;کنگره، یک آبدارچی و مستخدم نداریم. همه ی اعضای کنگره و لژیون های خدمتگزار، هم</font></p><p dir="RTL"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">&nbsp;آبدارچی می شوند، هم مستخدم...</font></p><div><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><br></font></div></div></div> text/html 2018-01-05T12:47:54+01:00 c60seyedmostafa.mihanblog.com مسافر سید مصطفی گزارش تصویری ؛جلسه هماهنگی لژیون مالی نمایندگی های اصفهان http://c60seyedmostafa.mihanblog.com/post/741 <div style="text-align: center;"><div style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><b>گزارش تصویری ؛جلسه هماهنگی لژیون مالی نمایندگی های اصفهان</b></font></div><div style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><b><br></b></font></div><div style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><b>پنجشنبه 96/10/14 جلسه هماهنگی لژیون های مالی نمایندگی های اصفهان&nbsp;</b></font></div><div style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><b><br></b></font></div><div style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><b>در نمایندگی امین گلی برگزار گردید</b></font></div><div style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><b><br></b></font></div><div style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px;"><img src="http://up.c60.ir/repository/17157/tavolod/IMG_0392%20%28Copy%29.JPG"></div></div> text/html 2018-01-05T12:45:02+01:00 c60seyedmostafa.mihanblog.com مسافر سید مصطفی جلسه عمومی پنج شنبه مورخ 96/10/14 http://c60seyedmostafa.mihanblog.com/post/740 <div style="text-align: center;"><div><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><b>به نام قدرت مطلق الله</b></font></div><div><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">روز پنج‌شنبه 96/10/14جلسه چهارم&nbsp; از دور پانزدهم کارگاه‌های آموزشی عمومی کنگره 60 نمایندگی شیخ بهایی با نگهبانی&nbsp;<b>مسافر علی</b>٬ دبیری&nbsp;<b>مسافر مجید</b>&nbsp;و استادی&nbsp;<b>مسافر جلال</b>&nbsp;با دستور جلسه :<b>« کمک کنگره به من و کمک من به کنگره»</b>&nbsp;و دستور جلسه دوم :&nbsp;<b>(سومین سال رهایی مسافر قاسم )&nbsp;</b>رأس ساعت ۱۷ آغاز به کار نمود.</font></div><div><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><br></font></div><div><img src="http://up.c60.ir/repository/13168/IMG_6877.jpg" class="image-preview" style="background: none 0px 0px repeat scroll rgb(43, 87, 151); border: 3px double rgb(51, 0, 0); margin: 0px 0px 5px; padding: 7px; border-radius: 3px;"></div><div><div align="center"><p class="MsoNormal" align="right" style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px; margin-bottom: 0.0001pt; line-height: 16.5px; direction: ltr; unicode-bidi: embed;"><span lang="FA" dir="RTL" style="font-size: 10pt; line-height: 20px; font-family: Tahoma, sans-serif;">ما باید به یاد بیاوریم که قبل از کنگره چه شرایط ، اعتبار و امتیازاتی داشتیم والان چه شرایطی داریم</span></p><p class="MsoNormal" align="right" style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px; margin-bottom: 0.0001pt; line-height: 16.5px; direction: ltr; unicode-bidi: embed;"><span lang="FA" dir="RTL" style="font-size: 10pt; line-height: 20px; font-family: Tahoma, sans-serif;">&nbsp;، قبل از ورود به کنگره از صحبت کردن ، گرفتن حق‌وحقوقمان ، برخوردهای اجتماعی و ...&nbsp;</span></p><p class="MsoNormal" align="right" style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px; margin-bottom: 0.0001pt; line-height: 16.5px; direction: ltr; unicode-bidi: embed;"><span lang="FA" dir="RTL" style="font-size: 10pt; line-height: 20px; font-family: Tahoma, sans-serif;">در چه وضعیتی بوده‌ایم والان در چه وضعیتی هستیم.</span><span style="font-size: 10pt; line-height: 20px; font-family: Tahoma, sans-serif;"><o:p></o:p></span></p><div><span lang="FA" dir="RTL" style="font-size: 10pt; line-height: 20px; font-family: Tahoma, sans-serif;"><br></span></div></div></div></div> text/html 2017-12-30T14:17:33+01:00 c60seyedmostafa.mihanblog.com مسافر سید مصطفی متن کامل سی دی کلسیم http://c60seyedmostafa.mihanblog.com/post/739 <div style="text-align: center;"><b><font size="2">متن کامل سی دی کلسیم</font></b></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><img src="http://up.c60.ir/repository/41924/cd/kalsiom/photo_2017-12-28_10-51-46.jpg"></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><b><font size="2">به ادامه مطلب مراجعه کنید...</font></b></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div> text/html 2017-12-29T11:31:42+01:00 c60seyedmostafa.mihanblog.com مسافر سید مصطفی جلسه عمومی پنج شنبه مورخ 7 / 10 / 96 http://c60seyedmostafa.mihanblog.com/post/737 <div style="text-align: center;"><p class="MsoNormal" align="right" style="text-align: center; color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px; line-height: 16px;"><b><span lang="FA" dir="RTL" style="font-size: 10pt; line-height: 19px; font-family: Tahoma, sans-serif;">به نام اولین عاشق که اوست<o:p></o:p></span></b></p><p class="MsoNormal" align="center" style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px; line-height: 16px;"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-size: 10pt; line-height: 19px; font-family: Tahoma, sans-serif;">روز پنج‌شنبه&nbsp;</span><span lang="FA" dir="RTL" style="font-size: 10pt; line-height: 19px; font-family: Tahoma, sans-serif;">96/10/7</span><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-size: 10pt; line-height: 19px; font-family: Tahoma, sans-serif;">&nbsp;جلسه سوم&nbsp; از دور پانزدهم کارگاه‌های آموزشی عمومی کنگره 60 نمایندگی شیخ بهایی با نگهبانی<b>مسافر علی٬</b>&nbsp;دبیری&nbsp;<b>مسافر مجید&nbsp;</b>و استادی&nbsp;<b>مسافر محمد&nbsp;</b>با دستور جلسه :«<b>جهان بینی ورزش</b>» و دستور جلسه دوم :&nbsp;<b>(هفتمین سال رهایی مسافر رسول )</b>&nbsp;راس ساعت ۱۷ آغاز به کار نمود.</span></p><p class="MsoNormal" align="center" style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px; line-height: 16px;"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-size: 10pt; line-height: 19px; font-family: Tahoma, sans-serif;"><img src="http://up.c60.ir/repository/17157/jalaseh/1%20%2830%29.JPG" style="background: none 0px 0px repeat scroll rgb(43, 87, 151); border: 3px double rgb(51, 0, 0); margin: 0px 0px 5px; padding: 7px; border-radius: 3px;"></span></p><p class="MsoNormal" align="center" style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px; line-height: 16px;"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-size: 10pt; line-height: 19px; font-family: Tahoma, sans-serif;"></span></p><p class="MsoNormal" align="right" style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px; margin-bottom: 0.0001pt; line-height: 16.5px; direction: ltr; unicode-bidi: embed;"><span lang="FA" dir="RTL" style="font-size: 10pt; line-height: 20px; font-family: Tahoma, sans-serif;">ورزش هم در کنگره با جهان‌بینی اجیرشده و برای بازسازی سیستم ایکس و درمان قطعاً&nbsp;</span></p><p class="MsoNormal" align="right" style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px; margin-bottom: 0.0001pt; line-height: 16.5px; direction: ltr; unicode-bidi: embed;"><span lang="FA" dir="RTL" style="font-size: 10pt; line-height: 20px; font-family: Tahoma, sans-serif;">مفید می‌باشد و درمان آن‌ها بهتر صورت می‌گیرد و در ورزش هورمون‌هایی ترشح&nbsp;</span></p><p class="MsoNormal" align="right" style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px; margin-bottom: 0.0001pt; line-height: 16.5px; direction: ltr; unicode-bidi: embed;"><span lang="FA" dir="RTL" style="font-size: 10pt; line-height: 20px; font-family: Tahoma, sans-serif;">می‌شود که باعث بهتر راه‌اندازی این سیستم می‌شود.</span><span style="font-size: 10pt; line-height: 20px; font-family: Tahoma, sans-serif;"><o:p></o:p></span></p><div><span lang="FA" dir="RTL" style="font-size: 10pt; line-height: 20px; font-family: Tahoma, sans-serif;"><br></span></div></div> text/html 2017-12-29T02:12:40+01:00 c60seyedmostafa.mihanblog.com مسافر سید مصطفی انتخابات مرزبانی نمایندگی ورزش اصفهان http://c60seyedmostafa.mihanblog.com/post/736 <div style="text-align: center;"><div style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px; font-weight: bold;"><font size="4" face="times new roman, times, serif">به نام خالق زیبایی</font></div><div style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px; font-weight: bold;"><font size="4" face="times new roman, times, serif"><br></font></div><div style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px; font-weight: bold;"><font size="4" face="times new roman, times, serif">روز جمعه مورخه 96/10/1&nbsp; انتخابات مرزبانی نمایندگی ورزش اصفهان با&nbsp;</font><span style="font-family: &quot;times new roman&quot;, times, serif; font-size: large;">مشارکت پرشور مسافران و همسفران&nbsp;</span></div><div style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px; font-weight: bold;"><span style="font-family: &quot;times new roman&quot;, times, serif; font-size: large;">&nbsp;در محل</span><span style="font-family: &quot;times new roman&quot;, times, serif; font-size: large;">&nbsp;نمایندگی راس ساعت 9&nbsp; صبح آغاز به کار نمود.</span></div><div style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px; font-weight: bold;"><span style="font-family: &quot;times new roman&quot;, times, serif; font-size: large;"><br></span></div><div style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px; font-weight: bold;"><img src="http://up.c60.ir/repository/8598/dey96/1-%20%2820%29.JPG" alt="" align="bottom" vspace="0" hspace="0" border="0" style="background: none 0px 0px repeat scroll rgb(43, 87, 151); border: 3px double rgb(51, 0, 0); margin: 0px 0px 5px; padding: 7px; border-radius: 3px; color: rgb(0, 0, 0); font-size: 11px; font-weight: 400;"></div><div><br></div></div>